Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I FSK 1575/17 - Wyrok NSA z 2019-06-14

napędowych bez względu na ich przeznaczenie, to posłużyłby się pojęciem 'wyroby akcyzowe' (czy też 'wyroby energetyczne' bądź 'oleje napędowe bez względu na ich przeznaczenie...
' nie można uznać olejów napędowych przeznaczonych w całości do przerobu w procesie technologicznym dotyczącym wytwarzania oleju smarowego, co w konsekwencji doprowadziło...

I GSK 938/17 - Wyrok NSA z 2020-08-12

się na następujących wyrobach (oleje smarowe) o niżej przytoczonych kodach CN:, - 2710 1971 - do przeprowadzania procesu specyficznego;, - 2710 19 75 - do przeprowadzania przemian...
chemicznych w procesie innym niż ten wymieniony w podpozycji 2710 19 71;, - 2710 19 81 - oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe olej turbionowe;, - 2710 19 83...

V SA/Wa 930/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-22

, oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 81, oleje napędowe lub oleje opałowe - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust...
na przeznaczenie następujące wyroby akcyzowe: używane do celów żeglugi włączając rejsy rybackie, oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 81 oleje napędowe lub oleje opałowe...

I FSK 1606/17 - Wyrok NSA z 2019-10-23

, toluen, kody CN: 27 07 20 00, 29 02 30 00 i oleje smarowe, kod CN 27 10 19 99., Skarżąca nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy...
we wniosku oleje napędowe o kodzie CN 2710 19 43., Trafne jest zdaniem Sądu również stanowisko organu, że o uznaniu za paliwo silnikowe wyrobu energetycznego 'przeznaczonego...