Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I FSK 1575/17 - Wyrok NSA z 2019-06-14

napędowych bez względu na ich przeznaczenie, to posłużyłby się pojęciem 'wyroby akcyzowe' (czy też 'wyroby energetyczne' bądź 'oleje napędowe bez względu na ich przeznaczenie...
' nie można uznać olejów napędowych przeznaczonych w całości do przerobu w procesie technologicznym dotyczącym wytwarzania oleju smarowego, co w konsekwencji doprowadziło...

I FSK 1606/17 - Wyrok NSA z 2019-10-23

, toluen, kody CN: 27 07 20 00, 29 02 30 00 i oleje smarowe, kod CN 27 10 19 99., Skarżąca nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy...
we wniosku oleje napędowe o kodzie CN 2710 19 43., Trafne jest zdaniem Sądu również stanowisko organu, że o uznaniu za paliwo silnikowe wyrobu energetycznego 'przeznaczonego...