Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 346/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-06-10

załączniki do dokumentów SAD. Na podstawie tych dokumentów Marszałek uznał, że Spółka A. wprowadziła na rynek krajowy w drodze importu oleje ciężkie smarowe o kodzie...
oleje smarowe oraz pozostałe oleje, wskazane w dokumentach celnych SAD, określa zakres grupowania PKWiU 23.20.18 oleje smarowe otrzymane z ropy naftowej; preparaty ciężkiej...

II SA/Sz 482/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-09-19

, z dotychczasowych opinii przedmiotowy olej został zakwalifikowany jako olej ciężki,, z podgrupy smarowych, z możliwością jego wykorzystania, jako komponent do produkcji olejów...
na rynek krajowy w drodze importu oleje ciężkie smarowe o kodzie towaru[...] . Klasyfikując przedmiotowy towar, organ przyjął, za pismem Głównego Urzędu Statystycznego z dnia...

II SA/Bk 484/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-09-22

, a mianowicie oleje smarowe oraz opony używane pneumatyczne z gumy. Opłatę produktową obliczono, w myśl art. 12 ust. 3 ustawy, jako iloczyn masy wyrażonej w [kg] wprowadzonych...
nie jest. W załączniku wymienione zostały natomiast oleje, preparaty smarowe oraz opony. Literalna wykładnia wskazanego przepisu prowadzi do wniosku, że skoro pojazd produktem...

II OSK 118/16 - Wyrok NSA z 2017-09-26

lub przynależnościami są produkty wymienione w Załączniku nr 4A do ustawy - oleje smarowe oraz opony używane pneumatyczne z gumy. Opłatę produktową obliczono zgodnie...
produktowej. Załącznik ten nie wymienia pojazdów, to znaczy, że pojazd w rozumieniu ustawy produktem nie jest. W załączniku wymienione zostały natomiast oleje, preparaty smarowe...

IV SA/Wa 2437/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-28

). W niewielkich ilościach będą wykorzystywane oleje smarowe i płyny hydrauliczne w ilości ok. 0,20 Mg/rok., Podczas pracy elektrowni wiatrowej wytwarzany jest hałas...
będą wykorzystywane oleje smarowe i płyny hydrauliczne w ilości ok. 0,20 Mg/rok., Podczas pracy elektrowni wiatrowej wytwarzany jest hałas, którego głównym źródłem jest układ...

II SA/Op 319/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-11-28

chemicznym muszą przebiegać wyłącznie procesy chemiczne. Oleje bazowe powstają ze zużytych środków smarowych pochodzących z ropy naftowej, zaliczonych do grupy produktów...
technologię i urządzenia, produkowane będą oleje bazowe, będące podstawowym składnikiem ciekłych środków smarowych (płynów eksploatacyjnych). W wyniku odzysku olejów odpadowych...

I SA/Po 215/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-05-28

do środków trwałych (stanowisko montażowe diesla, fundament stanowiska montażowego silników, instalacja powietrza doładowania C, instalacja oleju smarowego E, instalacja...
diesla, fundament stanowiska montażowego silników, instalacja powietrza doładowania C, instalacja oleju smarowego E, instalacja chłodzenia wtryskiwaczy D, instalacja wody...

I SA/Po 213/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-05-28

, instalacja powietrza doładowania C, instalacja oleju smarowego E, instalacja chłodzenia wtryskiwaczy D, instalacja wody chłodzącej zewnętrznej B, instalacja chłodzenia...
, fundament stanowiska montażowego silników, instalacja powietrza doładowania C, instalacja oleju smarowego E, instalacja chłodzenia wtryskiwaczy D, instalacja wody chłodzącej...

I SA/Po 214/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-05-28

, instalacja powietrza doładowania C, instalacja oleju smarowego E, instalacja chłodzenia wtryskiwaczy D, instalacja wody chłodzącej zewnętrznej B, instalacja chłodzenia...
od nieruchomości względem środków trwałych (stanowisko montażowe diesla, fundament stanowiska montażowego silników, instalacja powietrza doładowania C, instalacja oleju smarowego E...

I SA/Po 218/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-05-28

oleju smarowego E, instalacja chłodzenia wtryskiwaczy D, instalacja wody chłodzącej zewnętrznej B, instalacja chłodzenia cylindrów A, instalacja powietrza rozruchowego G...
(stanowisko montażowe diesla, fundament stanowiska montażowego silników, instalacja powietrza doładowania C, instalacja oleju smarowego E, instalacja chłodzenia wtryskiwaczy...
1   Następne >   +2   4