Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gl 545/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-10-20

81, a więc jako oleje smarowe silnikowe, (objęte stawką akcyzy na terytorium kraju 1180 zł/1000 litrów). Pozostałe zaklasyfikowano jako preparaty smarowe do kodu CN 3403...
do kodu CN 3403 preparaty smarowe, podczas gdy te należało sklasyfikować do kodu 271019 z rozszerzeniem 81 jako smarowe oleje silnikowe, podlegające na terytorium kraju...

III SA/Gl 988/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-27

): B Sp. z o.o. w likwidacji oraz C ustalono, że oleje i preparaty smarowe przez nich kupowane były wyłącznie w ramach nabyć wewnątrzwspólnotowych, a następnie odsprzedawały...
, a więc jako oleje smarowe silnikowe, hydrauliczne i przekładniowe (objęte stawką akcyzy na terytorium kraju 1180 zł/1000 litrów). Pozostałe wyroby zaklasyfikowano...

I SA/Lu 198/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-12-10

ubytków oleju bazowego o kodzie CN 2710 19 99, który to olej przyjmowany był do składu podatkowego i wykorzystywany przez spółkę do produkcji oleju smarowego...
stanów magazynowych wyrobów akcyzowych, sporządzone za okresy miesięczne w składzie podatkowym PL [...] dokumenty handlowe wysyłanych olejów smarowych i preparatów, dokumenty...

I SA/Wr 518/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-11-17

preparatów; oleje odpadowe. Z kolei zgodnie z poz. 37 Załącznika Nr 1 do u.p.a. (Kod CN: 3403) zalicza się preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi...
. Zdaniem NUCS, ponieważ ustalenie składu chemicznego olejów smarowych jest możliwe na etapie ich produkcji, to najlepszą i pełną wiedzę na temat sprzedawanych wyrobów...

I SA/Ol 238/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-10-06

zaskarżonej decyzji), którzy potwierdzili, że w Polsce olej smarowy był wprowadzany do obrotu jako olej napędowy., Zdaniem NUCS, zgromadzony w sprawie materiał dowodowy dowodzi...
, że podmioty: [...] nie dokonały na rzecz Spółki G. sprzedaży oleju napędowego ujętego na fakturach (faktycznie w obrocie był olej smarowy). NUCS przyjął...

V SA/Wa 2308/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-08

załącznika nr 1 do decyzji. Do wyprodukowania wyrobu gotowego CN 3824 90 97 (po 01.01.2012 r. CN 3826 00) zużyto oleje smarowe (kody CN 2710 19 99 i CN 2710 19 83...
opałowych lub napędowych. Danych takich organ I instancji nie uzyskał od Strony. Właściwości fizykochemiczne olejów smarowych (CN 2710 19 99 - pozostałe oleje smarowe, CN 2710 19...

I SA/Lu 124/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-07-06

te znajdowały się w łańcuchu firm, które olej smarowy sprzedawały jako olej napędowy. Proceder został zorganizowany przez Z. M., J. Ż. i R. J.. Spółki nie nabywały oleju napędowego...
z postępowania karnego. Dowodzą one, że do strony transportowany olej smarowy, a skarżący co najmniej powinien o tym fakcie wiedzieć. Do takich ustaleń zbędną - zdaniem...

I SA/Sz 597/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-10-20

Skarbowym Warszawa - Śródmieście, gdzie spółce nadany został polski nr NIP [...] B. Ltd., nabywała olej smarowy będący przedmiotem dostaw do Podatnika w rafinerii...
[...] A.S. w Czechach, oraz w niemieckiej rafinerii P. GmbH., Z ustaleń organów wynika, że faktury za olej smarowy [...] nabywany w rafinerach [...] (CZ) i [...] (DE) wystawiane...

III SA/Gl 548/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-04-20

, opisanym w Karcie technologicznej do produkcji olejów smarowych służy mieszalnik. Surowce ze zbiorników magazynowych dostarczane są do mieszalnika za pomocą pomp i rurociągów...
roślinne stanowiły [...] kg. Skarżący wyprodukował [...] kg, tj. [...] litrów (w temp. 15°C) oleju o nazwie: '[...]', który zakwalifikował jako olej smarowy do kodu CN...

I SA/Op 2/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-03-13

na fakturach będących przedmiotem niniejszego postępowania. Grupa osób, w tym min. A. T. i T. N., działając w zorganizowanej grupie, sprowadzała z [...] do Polski olej smarowy...
działalności gospodarczej i służyła ona tylko osobom trzecim do pozorowania legalności sprowadzanego do Polski oleju napędowego oraz oleju smarowego (sprzedawanego jako olej...
1   Następne >   3