Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej X

VI SA/Wa 287/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-09

podała 'oleje napędowe do silników' w ilości 3 280 m3. W 'Uwagach' Spółka podała, iż 'przy produkcji oleju smarowego O. nie potrzebujemy prowadzić obowiązku tworzenia...
, które to oleje smarowe następnie w całości wywozi z terytorium RP w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych posiada obowiązek tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych...