Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 3646/15 - Wyrok NSA z 2017-09-21

obowiązkowych ropy naftowej lub paliw w danym roku') spółka podała 'oleje napędowe do silników' w ilości 3.280 m3. W 'Uwagach' spółka podała, iż 'przy produkcji oleju smarowego...
na jego właściwości fizykochemiczne i możliwe wykorzystanie. Komponenty w procesie produkcji olejów smarowych, jakim jest olej smarowy niskolepkościowy O. produkowany...

VI SA/Wa 287/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-09

podała 'oleje napędowe do silników' w ilości 3 280 m3. W 'Uwagach' Spółka podała, iż 'przy produkcji oleju smarowego O. nie potrzebujemy prowadzić obowiązku tworzenia...
, które to oleje smarowe następnie w całości wywozi z terytorium RP w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych posiada obowiązek tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych...