Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 1200/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-23

smarowymi (CN 2710 19 71 - 2710 19 99, dalej: 'oleje smarowe'). W szczególności, Skarżąca dokonuje wewnątrzwspólnotowych nabyć olejów smarowych od kontrahentów z Unii...
Europejskiej (dalej: 'UE'). Nabywane przez Skarżącą wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe są odsprzedawane odbiorcom krajowym. Nabywane przez Skarżącą oleje smarowe...

I SA/Go 407/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-06-16

, by dalej oleje smarowe i inne produkty sprzedawać w Polsce ostatecznym odbiorcom lub pośrednikom dokonującym ich dalszej odsprzedaży na rzecz odbiorców ostatecznych. Oferowane...
, przeznaczonych do innych celów niż opałowe i napędowe, nie podlega opodatkowaniu zharmonizowanym podatkiem akcyzowym. Zgodnie zaś z art.20 ust.1 Dyrektywy Energetycznej, oleje smarowe...

I SA/Go 408/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-06-16

oleje smarowe i inne produkty sprzedawać w Polsce ostatecznym odbiorcom lub pośrednikom dokonującym ich dalszej odsprzedaży na rzecz odbiorców ostatecznych. Oferowane...
, oleje smarowe CN 2710 19 81 nie są objęte przepisami dotyczącymi kontroli i przemieszczania zawartymi w Dyrektywie Horyzontalnej. W ocenie strony intencją ustawodawcy...

I GSK 428/12 - Wyrok NSA z 2013-02-26

gumowych dla branży motoryzacyjnej (w szczególności tzw. pasków klinowych). W zakresie swojej działalności Spółka wykorzystuje oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 99...
innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów...

III SA/Kr 1136/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-02-25

Unii Europejskiej. Wskazane oleje na podstawie Nomenklatury Scalonej (CN) powinny zostać zaklasyfikowane według kodu 2710 19 81, tj. oleje silnikowe, smarowe oleje...
sprężarkowe, smarowe oleje turbinowe. Klienci nabywający wskazane oleje, wykorzystują je w eksploatacji samochodów osobowych i ciężarowych, przy czym produkty...

I FSK 593/15 - Wyrok NSA z 2015-06-30

71 - 2710 19 99. W uzasadnieniu wniosku wskazała, że przedmiotem jej działalności jest handel olejami smarowymi (CN 2710 19 71 - 2710 19 99, dalej: 'oleje smarowe...
'). W szczególności dokonuje wewnątrzwspólnotowych nabyć olejów smarowych od kontrahentów z Unii Europejskiej (dalej: 'UE'), a nabywane przez nią wewnątrzwspólnotowo oleje...

III SA/Kr 865/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-05-13

prowadzonej działalności w Polsce skarżąca nabywa w drodze wewnątrzwspólnotowego nabycia m.in. oleje smarowe klasyfikowane do kodów CN 2710 19 71 - CN 2710 19 99. Skarżąca...
prowadzi dystrybucję olejów smarowych na rzecz kontrahentów zlokalizowanych w Polsce. Ww. oleje, będące przedmiotem transakcji dokonywanych przez skarżącą...

I SA/Sz 433/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-07-06

olejów smarowych oznaczonych kodami CN 2710 19 71 - 2710 19 99, formułując następujące pytanie: 'Czy oleje smarowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym...
. W związku z tym, nabywa w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych oleje smarowe oznaczone kodami CN 2710 19 81, CN 2710 19 83, CN 2710 19 87, CN 2710 19 91, CN 2710 19 93, CN...

III SA/Wa 590/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-24

opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (dalej: Dyrektywa energetyczna) nabywane wewnątrzwspólnotowo oraz dystrybuowane przez Spółkę w Polsce oleje smarowe...
określają katalog wyrobów energetycznych, podlegających opodatkowaniu akcyzą. Z przepisu art. 2 ust. 4b) tiret pierwsze Dyrektywy wynika, że oleje smarowe wykorzystywane w innych...

I FSK 857/15 - Wyrok NSA z 2015-08-26

wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe o kodach: CN 27101981, CN 27101983, CN 27101987, CN 27101991, CN 27101993, CN 27101999 i dostarczać je do magazynu wynajmowanego na terenie...
kraju. W magazynie tym skarżąca spółka posiada status zarejestrowanego odbiorcy, przy czym nie prowadzi składu podatkowego. Następnie oleje smarowe będą sprzedawane...
1   Następne >   +2   +5   +10   21