Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 2228/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-08

gotowy jest klasyfikowany według Nomenklatury Scalonej do symbolu CN 2710 19 99 - Pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje. Składniki do jego produkcji takie jak: olej...
99- pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje. Produkt powyższy powstawał w wyniku zblendowania oleju napędowego CN 2710 19 43, oleju bazowego o kodzie CN 2710 19 99...

VI SA/Wa 1196/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-20

wykorzystywany w całości w procesie produkcji olejów smarowych jako półprodukt. Przedmiotowy olej będzie przemieszczany z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy...
oleju smarowego. Po wyprodukowaniu oleju smarowego wyrób gotowy zostanie sprzedany skarżącej. Olej smarowy jako wyrób gotowy, wytworzony z oleju gazowego niespecyfikowanego...

VI SA/Wa 2316/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-31

olejów smarowych oraz olejów do form, do produkcji których wykorzystywany jest przywieziony olej napędowy, a nie wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przywozu...
jej działalności jest produkcja olejów smarowych oraz olejów do form, do produkcji których wykorzystywany jest przywieziony olej napędowy, a nie wykonywanie działalności...

II GSK 3307/17 - Wyrok NSA z 2019-11-05

, iż nie jest ona handlowcem, ponieważ przedmiotem jej działalności jest produkcja olejów smarowych oraz olejów do form, do produkcji których wykorzystywany jest przywieziony olej...
do wytworzenia preparatu smarowego L10 o kodzie CN 34031990 lub oleju smarowego do form L5 o kodzie CN 27101991 (wyrobów niebędących paliwem). Przywieziony olej napędowy...

II GSK 1609/17 - Wyrok NSA z 2019-05-21

ustawy o zapasach) do produkcji preparatów smarowych, które to oleje smarowe następnie w całości wywozi z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach dostaw...
i przyjęcie, iż oleje smarowe wyprodukowane w przeważającej części z paliwa (olej napędowy kod CN 27 10 19 43) nie są paliwami w rozumieniu ustawy o zapasach;, c) art...

VI SA/Wa 793/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-15

o zapasach., Jak podała spółka, skutkiem uznania, że olej smarowy, czy też jakikolwiek inny produkt ropopochodny, w skład którego wchodzi olej napędowy (uznany literalnie...
właściwościach fizykochemicznych niż ropa naftowa lub paliwa., Jak wyjaśnił Minister, wyniki wykładni językowej definicji legalnych takich pojęć jak 'paliwa', 'oleje...

VI SA/Wa 2342/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-04

o zapasach (olej smarowy kod CN 2719 19 99). Spółka nabywa powyższe półprodukty w innych krajach UE i dokonuje ich przywozu w procedurze zawieszonego poboru akcyzy do składu...
do kodu CN 2710 19 43 (oleje napędowe), lecz ze względu na brak dodatków (m. in. nie zawierają wymaganych przez przepisy dotyczące jakości paliw\ żadnych dodatków bądź...

II GSK 435/19 - Wyrok NSA z 2022-08-11

sprawie., We wniosku Spółka wskazała, że jest podmiotem gospodarczym specjalizującym się w produkcji i dystrybucji środków smarnych - przede wszystkim olejów smarowych...
A Rozporządzenia UE w/s statystyki energii poprzez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że katalog zawartych w tym punkcie przeznaczeń oleje napędowego ma charakter...

VI SA/Wa 1822/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-07

środków smarnych - przede wszystkim olejów smarowych klasyfikowanych na gruncie [...] do kodów [...] - [...] (potencjalnie mogą to być również preparaty smarowe klasyfikowane...
benzyny do silników odrzutowych, paliwa typu nafty do silników odrzutowych, inne nafty, oleje napędowe, lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe, ciężkie oleje opałowe...

VI SA/Wa 1122/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-13

uprawnienia w drodze wykładni celowościowej, gdyż nie ma ona prymatu nad wykładnią językową. Zdaniem organu wyniki wykładni językowej definicji legalnych pojęć 'paliwa', 'oleje...
napędowe' i 'smary' wskazują, że olej napędowy, tj. produkt naftowy będący paliwem, należy traktować odrębnie niż preparat smarowy, który przy jego udziale wyprodukowano...
1   Następne >   2