Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

VI SA/Wa 262/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-29

Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 lipca 2015 r. (sygn. VI SA/Wa 287/15), w którym Sąd wskazuje, iż przedsiębiorca, który przywozi na terytorium Polski olej napędowy i wykorzystuje...
go do produkcji oleju smarowego jest handlowcem w rozumieniu ustawy o zapasach. Sąd wskazał również, iż nie można mówić o paliwie, gdy znajduje się ono 'w ramach' innego...