Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 435/19 - Wyrok NSA z 2022-08-11

sprawie., We wniosku Spółka wskazała, że jest podmiotem gospodarczym specjalizującym się w produkcji i dystrybucji środków smarnych - przede wszystkim olejów smarowych...
A Rozporządzenia UE w/s statystyki energii poprzez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że katalog zawartych w tym punkcie przeznaczeń oleje napędowego ma charakter...