Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

VI SA/Wa 827/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-22

), w którym Sąd wskazuje, iż przedsiębiorca, który przywozi na terytorium Polski olej napędowy i wykorzystuje go do produkcji oleju smarowego jest handlowcem w rozumieniu...