Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

VI SA/Wa 793/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-15

o zapasach., Jak podała spółka, skutkiem uznania, że olej smarowy, czy też jakikolwiek inny produkt ropopochodny, w skład którego wchodzi olej napędowy (uznany literalnie...
właściwościach fizykochemicznych niż ropa naftowa lub paliwa., Jak wyjaśnił Minister, wyniki wykładni językowej definicji legalnych takich pojęć jak 'paliwa', 'oleje...

VI SA/Wa 1122/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-13

uprawnienia w drodze wykładni celowościowej, gdyż nie ma ona prymatu nad wykładnią językową. Zdaniem organu wyniki wykładni językowej definicji legalnych pojęć 'paliwa', 'oleje...
napędowe' i 'smary' wskazują, że olej napędowy, tj. produkt naftowy będący paliwem, należy traktować odrębnie niż preparat smarowy, który przy jego udziale wyprodukowano...