Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 484/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-15

27.04.2001 r. o odpadach jest wytwórcą odpadów, natomiast art. 3 ust. 2 pkt 11 tej ustawy zawierający definicję oleju odpadowego zalicza do tej kategorii, wszelkie oleje smarowe...
pkt 11 tej ustawy zawierający definicję oleju odpadowego zalicza do tej kategorii wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się już do zastosowania...

IV SA/Wa 330/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-12

jest również zwiększenie zużycia surowców czy wytwarzanie nowych kategorii odpadów, w tym niebezpiecznych (kod nowego odpadu niebezpiecznego: 13 02 05* Mineralne oleje silnikowe...
zwiększonej ilości lekkiego oleju opałowego, że lekki olej opałowy jest spalany podczas pracy instalacji, w warunkach eksploatacyjnych, odbiegających od normalnych...