Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bk 197/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-03-05

zł). Środki ze sprzedaży zostaną przekazane w całości na rzecz Banku. Ponadto syndyk podniósł, iż zapasy magazynowe w postaci olejów smarowych zostały wycenione...
przez Syndyka na kwotę 31.972 zł, ale są to oleje przeterminowane, na które nie ma oferentów i prawdopodobnie trzeba będzie je zutylizować. Natomiast należności na rzecz spółki...