Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Rz 1084/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-11-09

. z Politechniki Radomskiej na okoliczność:, a) zdefiniowania pojęć 'olej przepracowany' i 'zużyty olej smarowy' i czy tym ostatnim pojęciem można objąć mieszaninę olejów świeżych...
, że wspólną cechą zużytych olejów smarowych i przepracowanych jest to, że odnoszą się do produktów, które utraciły przydatność eksploatacyjną w czasie stosowania. Oleje...

SA/Rz 1083/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-11-09

do silników /SWW 0241-1,0242-2/ a mianowicie 'oleje napędowe do silników szybkoobrotowych, wytwarzane z udziałem komponentów uzyskiwanych z regeneracji olejów smarowych...
. U dostawców olejów przeprowadzone zostały kontrole w celu ustalenia czy dostarczane przez nich do 'A' oleje były istotnie zużytymi olejami smarowymi i ustalono między innymi...

I SA/Bk 69/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-08-29

kontroli dokumentów (CMR i certyfikat jakości) wynikało, iż wskazaną cysterną z Łotwy do Niemiec miał być przewożony olej smarowy 'S.' o kodzie CN [...] w ilości 30 010...
z cysterną nr rej. [...]. Z okazanych w trakcie kontroli dokumentów (CMR i certyfikat jakości) wynikało, iż wskazaną cysterną z Łotwy do Niemiec miał być przewożony olej smarowy...

I SA/Bk 1823/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-02-21

miał być przewożony olej 'Schmierol LB8' (smarowy do form) o kodzie CN 27101991 w ilości 25.050 kilogramów. W związku z pobraniem prób oleju do badań ustalono gęstość oleju...
pomiaru (+/- 2 mg) pozwala na stwierdzenie, że olej spełnia ww. wymagania jakościowe. W badanych próbach nie stwierdzono obecności komponentów występujących w olejach...

I SA/Bk 1824/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-02-21

. [...]) przewożony był olej napędowy, podczas gdy w okazanej przez kierowcę pojazdu dokumentacji CMR, zadeklarowano przewóz oleju smarowego LB8 w ilości 25.050 kg...
sposób nie mogły wpłynąć na okoliczność, że pojazd oraz cysterna, w której ujawniono w dniu [...] grudnia 2016 r. olej napędowy, zamiast oleju smarowego, zadeklarowanego w liście...

I SA/Bk 1126/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-12-12

w estońskiej firmie O. z Estonii olej napędowy lub smarowy. Następnie już w lutym 2017 roku miała odbyć się bezpośrednia kontrola Z. GmbH z B. przez właściwe niemieckie...
dotyczącą złożonego zamówienia towaru w postaci oleju napędowego albo oleju smarowego w estońskiej firmie O., w dniu [...] lutego 2017 r. uzyskano odpowiedź, że 'Według...