Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

III SA/Łd 687/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-10-26

takich jak : olej maszynowy zawierający oleje smarowe oraz hydrorafinowane węglowodory C 20 i C 50, rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych zawierający toluen, aceton...
szkodliwe wskazane przez W. N. jako przyczyna jego dolegliwości, tj. rozpuszczalnik w skład którego wchodzą ksylen, toluen, octan butylu, aceton, butanol oraz oleje mineralne...

III SA/Łd 405/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-09-22

. Przez okres ponad 14 lat był on narażony na działanie różnych związków chemicznych takich jak: olej maszynowy zawierający oleje smarowe oraz hydrorafinowane węglowodory...
. rozpuszczalnik w skład którego wchodzą ksylen, toluen, octan butylu, aceton, butanol oraz oleje mineralne, mają działanie drażniące drogi oddechowe, a nie działanie...

IV SA/Po 144/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-06-24

poszerzoną Europejską Serię Podstawową, Serię Oleje i Chłodziwa oraz dodatkowo chlorek żelaza, molibden, chlorek manganu i aluminium wypadły ujemnie. Fototesty...
, Serię Oleje i Chłodziwa oraz dodatkowo chlorek żelaza, molibden, chlorek manganu i aluminium wypadły ujemnie. Fototesty z alergenami Europejskiej Serii Podstawowej...