Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 2378/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-14

jako odpady inne niż niebezpieczne o kodzie B1040 (złom zespołów z wytwarzania energii elektrycznej, niezanieczyszczone olejem smarowym, PCB lub PCT w zakresie, jaki czyni...

IV SA/Wa 3833/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-14

wytwarzanie odpadów o kodzie: 13 02 08* (inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe) w ilości 0.450 Mg/rok, 15 02 02* (sorbenty, materiały filtracyjne) w ilości 0,006 Mg...
odpadów o kodzie: 13 02 08* (inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe) w ilości 0,450 Mg/rok, 15 02 02* (sorbenty, materiały filtracyjne) w ilości 0,006 Mg/rok, 16 0107...

II SA/Łd 168/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-04-26

, 5, 6, 19 i 27 września 2011r. Przedstawiona ewidencja odpadów wskazuje, że w 2010r. powstało 4,82 Mg odpadów niebezpiecznych z rodzaju: oleje silnikowe i smarowe 132008...
ustalono, że w wyniku działalności kontrolowanej jednostki powstają odpady niebezpieczne z rodzajów: oleje silnikowe i smarowe, zużyte akumulatory, płyny zapobiegające...

II OSK 2216/16 - Wyrok NSA z 2017-09-19

. (znak: [...]), dopuszczającej wytwarzanie odpadów o kodzie: 13 02 08* (inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe) w ilości 0,450 Mg/rok, 150202* (sorbenty, materiały...
gospodarki odpadami niebezpiecznymi (znak: [...]). Decyzja ta dopuszczała wytwarzanie przez spółkę odpadów o kodzie:, - 13 02 08 (inne oleje silnikowe, przekładniowe...

IV SA/Wa 2631/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-07

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB),, • 13 02 05* - Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych., Przedstawiciel Spółki...
), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB),, - 13 02 05* - Mineralne oleje silnikowe...

IV SA/Wa 704/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-26

o kodach: 13 02 05* - mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych, 13 02 06* - syntetyczne oleje silnikowe...
, przekładniowe i smarowe oraz 16 01 07* - filtry olejowe., Zdaniem organu odwoławczego, biorąc pod uwagę ustalenia organu I instancji, iż ewidencja odpadów prowadzona przez Spółkę...

IV SA/Wa 1716/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-28

w separatorach) w ilości 18,35 Mg oraz 13 02 08* (inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe) w ilości 1,105 Mg., Stwierdzone przez WIOŚ naruszenia wskazały...
* (inne oleje i ciecze) powstające w wyniku procesów odlewniczych na wydziale odlewni magazynowane są w pojemnikach typu mauzer ustawionych na paletach - wannach...

II OSK 2067/12 - Wyrok NSA z 2014-01-29

odpadów wskazuje, że w 2010 r. powstało 4,82 Mg odpadów niebezpiecznych z rodzaju: oleje silnikowe i smarowe 132008*, zużyte akumulatory 160601*, płyny zapobiegające...

IV SA/Wa 978/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-07

, przekładniowe i smarowe, 13 02 05* mineralne oleje silnikowe (0,16 Mg). Skarżący przedłożył także przykładowe faktury zakupu części., G. B. odmówił podpisania protokołu kontroli...
odpadów o kodach: 16 06 01* baterie i akumulatory (1,6 Mg), 16 01 19 tworzywa sztuczne (14,79 Mg), 16 01 17 złom stalowy (12 Mg), 13 02 08* inne oleje silnikowe...

IV SA/Wa 2376/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-29

, że w związku z prowadzeniem warsztatu samochodowego wytwarzane są odpady niebezpieczne tj. zużyte oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, filtry olejowe, zaolejone czyściwa...
1   Następne >   2