Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Sz 613/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-10-10

oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 71 - 2710 19 99 podatkiem akcyzowym i dochowała warunku, wynikającego z tego przepisu., Dyrektor IC odwołał się do uchwały Naczelnego...
, Dyrektor IC stwierdził, że nabyte wewnątrzwspólnotowo przez spółkę oleje smarowe silnikowe o kodzie CN 2710 19 81, CN 2710 19 83 oraz CN 2710 19 87 nie mieszczą się w grupie...

I SA/Sz 647/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-10-24

, w szczególności przestrzegania art. 25 i art. 90 TWE., Polska, korzystając z możliwości z art. 3 ust. 3 Dyrektywy horyzontalnej opodatkowała oleje smarowe o kodzie CN...
wewnątrzwspólnotowo przez spółkę oleje smarowe silnikowe o kodzie CN 2710 19 81, CN 2710 19 83 oraz CN 2710 19 87 nie mieszczą się w grupie towarów objętych bezwarunkowym...

I SA/Bd 655/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-09-19

akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium kraju. Obrót dokonywany przez Spółkę skupia się na następujących wyrobach (oleje smarowe) o niżej przytoczonych kodach CN:, - 2710...
;, - 2710 19 81 - oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe olej turbionowe;, - 2710 19 83 - płyny hydrauliczne;, - 2710 19 87 - oleje przekładniowe i oleje...

I SA/Gd 461/03 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-10-14

niż lakiernicze, benzyna lotnicza, paliwa do silników odrzutowych, oleje napędowe, oleje opałowe, oleje smarowe, oleje przekładniowe, izolacyjne, płyny hydrauliczne nakazuje...
dodatkowa nr 1(a) do ww. pozycji definiuje 'oleje lekkie'., 'Oleje lekkie' (podpozycje 2710 00 11 do 2710 00 39) oznacza oleje i preparaty,, z których 90% lub więcej objętościowo...

I SA/Gd 441/03 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-10-14

stosowane do innych celów niż lakiernicze, benzyna lotnicza, paliwa do silników odrzutowych, oleje napędowe, oleje opałowe, oleje smarowe, oleje przekładniowe, izolacyjne, płyny...
dodatkowej nr 1 do pozycji 2710., Uwaga dodatkowa nr 1(a) do ww. pozycji definiuje 'oleje lekkie'., 'Oleje lekkie' (podpozycje 2710 00 11 do 2710 00 39) oznacza oleje...

I SA/Gd 9/03 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-09-15

, benzyny lakiernicze i benzyny stosowane do innych celów niż lakiernicze, benzyna lotnicza, paliwa do silników odrzutowych, oleje napędowe, oleje opałowe, oleje smarowe, oleje...
. pozycji definiuje 'oleje lekkie':, 'Oleje lekkie' (podpozycje 2710 00 11 do 2710 00 39) oznacza oleje i preparaty, z których 90% lub więcej objętościowo (łącznie...

III SA/Lu 147/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-05-17

peptonów, pozostałe substancje proteinowe i ich pochodne, gdzie indziej niesklasyfikowane,, * chemicznie modyfikowane oleje i tłuszcze,, * materiały chemiczne...
powierzchni metali,, * gotowe dodatki do cementu,, * węgiel aktywny, dodatki do olejów smarowych, gotowe przyspieszacze wulkanizacji, katalizatory i pozostałe produkty...

III SA/Kr 1704/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-04-21

,, c) dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt,, d) dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne...

II SA/Bk 660/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-01-17

właściwego magazynowania odpadu o kodzie 13 02 08* - Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, z terminem realizacji: działalność ciągła;, 3. Selektywne magazynowanie...
02 08* - Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (2), selektywne magazynowanie odpadów w postaci żużlu, pasów transmisyjnych, cegły szamotowej, worków typu big-bag...