Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

I SA/Kr 300/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-04-26

ropopochodnych zgodnie z wydanym przez Urząd Skarbowy zezwoleniem na prowadzenie składu podatkowego. Aktualnie spółka nabywa komponenty do produkcji olejów smarowych - olej...
jednostkowych lub do autocysterny wg zamówienia odbiorcy., Wytworzone przez wnioskodawcę produkty - oleje smarowe (kody CN 2710 19 91-99) podlegają odsprzedaży na rzecz...

I SA/Po 877/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-01-29

do działalności Skarżącej w zakresie produkcji oleju smarowego wskazać należy, że wprowadzając olej napędowy do składu podatkowego, w celu jego użycia do produkcji olejów...
ani oferowany do sprzedaży jako paliwa silnikowe, bowiem produkuje z niego olej smarowy (CN 27101999), który jest następnie w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych zbywany...

I SA/Sz 287/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-08-26

, bazowe i procesowe)., Strona nabywa i oferuje do sprzedaży jako dystrybutor: asfalty (lepiszcze asfaltowe) - o kodzie: CN 2713 20 00; oleje naftenowe smarowe - o kodach: CN...
. U. z 2019 r. poz. 660 ze zm.). Oleje naftenowe, których podgrupą są oleje smarowe, nie są olejami napędowymi (paliwami), a ich zastosowanie ogranicza się do zalewania...

V SA/Wa 1839/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-24

takich jak oleje i preparaty smarowe, które nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy i są opodatkowane pozytywną stawką akcyzy, procedura zawieszenia akcyzy...
się do sytuacji, w której - jak wskazuje Spółka - oleje smarowe i preparaty smarowe oznaczone kodami CN 2710 i CN 3403 nie będą mogły zostać wprowadzone do składu podatkowego...

I SA/Kr 70/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-24

do obrotu nowe produkty w sprayu. Oleje smarowe lub preparaty smarowe (dalej jako: 'produkty smarowe') będą produkowane w składzie podatkowym spółki i będą sprzedawane...
smarowego. Jak wynika z przedstawionego opisu produktów, ich głównym składnikiem będzie olej. Obecny w składzie gaz pędny będzie służył lepszemu i wydajniejszemu korzystaniu...

III SA/Gl 983/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-02-08

nie jest przez Wnioskodawcę sprzedawany ani oferowany do sprzedaży jako paliwa silnikowe, bowiem produkuje z niego olej smarowy (CN 27101999), który jest następnie w ramach dostaw...
wewnątrzwspólnotowych zbywany na rzecz różnych podmiotów z siedzibą na terytorium Unii Europejskiej. Wnioskodawca oferuje ten olej smarowy do sprzedaży zgodnie...

III SA/Wa 2144/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-21

. Olej smarowy niskolepkościowy OSNL-100 produkowany przez Wnioskodawcę posiada kod CN 27101991., Reasumując, nabywany wewnątrzwspólnotowo od kontrahentów Wnioskodawcy olej...
paliwami silnikowymi, albowiem olej napędowy o kodzie CN 27101943 nie jest przedmiotem obrotu, tylko zużycia w całości w procesie produkcji oleju smarowego...

III SA/Wa 1099/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-17

podstawowe (np. zużyte oleje smarowe, zużyte oleje hydrauliczne i zużyte oleje transformatorowe). Oleje odpadowe zawierające polichlorowane bifenyle (PCB), polichlorowane...
, a także z urządzeń oczyszczających ścieki. Różna może być także klasyfikacja tych mieszanin na gruncie Nomenklatury Scalonej, np. jako oleje odpadowe (CN 2710), czego Skarżąca...

I FSK 1996/21 - Wyrok NSA z 2022-01-28

2710 19 21, oleje smarowe do silników lotniczych oraz preparaty smarowe do silników lotniczych - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki...

I SA/Sz 876/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-12-14

, paliwo typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników lotniczych...
dokonywanego w miejscu prowadzenia w tym zakresie działalności Spółki, wyrobów energetycznych (w tym wszelkich olejów napędowych, wszelkiej benzyny, wszelkich olejów...
1   Następne >   2