Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Łd 607/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-09-29

działalność w zakresie obrotu olejami smarowymi. Strona nabywała wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, sprzedawała uprawnionym podmiotom...
oleje smarowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenia, ewidencjonowała wyroby akcyzowe przyjmowane i wydawane według dokumentów, które były wystawiane...

III SA/Wa 2107/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-31

faktyczny przedstawia się następująco: na polski rynek wprowadzany był olej napędowy jako pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje. Olej transportowany był z Niemiec...
wewnątrzwspólnotowej dostawy do Słowacji i dalej do Rumunii, poprzez łańcuch podmiotów: B. T. B. - T. s.r.o. - B. ROM. Faktycznie jednak olej smarowy był sprzedawany w Polsce...

I SA/Łd 376/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-06-22

oraz innych komponentów na olej smarowy. W ramach tej umowy podmiot zlecający nabywa olej bazowy oraz olej napędowy znajdujący się w składzie podatkowym zlokalizowanym...
na terytorium Niemiec, który w rozumieniu art. 86 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym oraz załącznika nr 2 do tego aktu jest wyrobem energetycznym. Następnie oleje...

I SA/Łd 375/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-07-11

podmiotem zlecającym usługę). Podmiot ten zawarł z Wnioskodawczynią umowę o usługowy przerób oleju bazowego, oleju napędowego oraz innych komponentów na olej smarowy...
jest on wywożony na terytorium Niemiec i zbywany jest przez zlecającego usługę różnym podmiotom zagranicznym jako olej smarowy, a tym samym nie jest również oferowany...

I SA/Łd 377/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-06-22

oferować ich jako paliwa silnikowe, lecz przeznacza ten produkt do przerobu na produkt niebędący paliwem, a mianowicie na oleje smarowe (CN 27101991-99) oraz preparaty smarowe...
na produkt niebędący paliwem, a mianowicie na oleje smarowe (CN 27101991-99) oraz preparaty smarowe (CN 34031980), które oferuje do sprzedaży za granicą zgodnie...

VIII SA/Wa 1111/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-31

w oparciu o które produkowała oleje smarowe. Zakupu ww. surowców Spółka dokonywała w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy od dostawców na terytorium kraju...
;, • dokąd faktycznie zostały przemieszczone oleje smarowe wysłane ze składu podatkowego Spółki, nawet przyjmując teoretyczne założenie, iż mimo posiadanej przez Spółkę...

I SA/Łd 374/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-07-11

na produkt niebędący paliwem, a mianowicie na oleje smarowe (CN 27101991-99) oraz preparaty smarowe (CN 34031980), które oferuje do sprzedaży za granicą zgodnie...
nie zamierza oferować ich jako paliwa silnikowe, lecz przeznacza ten produkt do przerobu na produkt niebędący paliwem, a mianowicie na oleje smarowe (CN 27101991-99...

III SA/Wa 2914/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-06

jako środki transportu, którymi przewożono olej smarowy OSNL-lOO do miejscowości V. na Słowacji. Powyższe ustalenia dotyczą transakcji udokumentowanych fakturami wymienionymi...
. (Bułgaria) olej smarowy OSNL-lOO sprzedany podmiotowi M. Ltd na podstawie faktury nr [...], nie mógł w tym dniu przewieźć towaru do ww. miejscowości. Z informacji płynących...

VIII SA/Wa 76/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-31

o które produkowała oleje smarowe. Zakupu ww. surowców Spółka dokonywała w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy od dostawców na terytorium kraju jak i od dostawców...
realizacji dostaw, których dotyczyły zeznania świadków: [...],[...],[...];, • dokąd faktycznie zostały przemieszczone oleje smarowe wysłane ze składu podatkowego Spółki...

I FSK 1720/16 - Wyrok NSA z 2017-10-12

sprzedaży produktów S. na rynkach rosyjskich (oleje smarowe miały być dostarczone do miejscowości T. w Rosji, gdzie znajdują się zakłady firmy S.)., 5. Skarga kasacyjna...
zakupy olejów smarowych od 'J.' sp. z o.o. a następnie ich sprzedaż na rzecz litewskiej firmy UAB S., jednak w rzeczywistości sprzedawcą olejów smarowych była spółka B. 'J...
1   Następne >   3