Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I GSK 119/19 - Wyrok NSA z 2019-04-03

przestrzegania art. 25 i art. 90 TWE., Polska, korzystając z możliwości wynikających z art. 3 ust. 3 Dyrektywy horyzontalnej opodatkowała oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 71...
związana z faktem przekroczenia granicy, lecz z obowiązkiem zapłaty podatku., Konkludując, organ stwierdził, że nabyte wewnątrzwspólnotowo przez Spółkę oleje smarowe...

I GSK 1259/16 - Wyrok NSA z 2019-01-23

w tym m.in. oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 71 i 2710 19 99. Powyższe postanowienia dyrektywy energetycznej zostały implementowane do ustawy o podatku akcyzowym z dnia 23...
, 2702 i 2704 do 2715, a więc także i oleje smarowe o kodach 2710 19 71 do 2710 19 99, będące przedmiotem obrotu, są produktami energetycznymi objętymi dyrektywą energetyczną...

I GSK 1258/16 - Wyrok NSA z 2019-01-23

dyrektywy energetycznej produktami energetycznymi są wyroby objęte kodem CN 2710 w tym m.in. oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 71 i 2710 19 99. Powyższe postanowienia...
postanowień art. 3 ust. 3 dyrektywy horyzontalnej, jak i w art. 2 ust. 4 lit. b dyrektywy energetycznej, wyroby o kodach CN 2701, 2702 i 2704 do 2715, a więc także i oleje smarowe...

I GSK 1302/16 - Wyrok NSA z 2019-01-23

CN 2710 w tym m.in. oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 71 i 2710 19 99. Powyższe postanowienia dyrektywy energetycznej zostały implementowane do ustawy o podatku akcyzowym...
2701, 2702 i 2704 do 2715, a więc także i oleje smarowe o kodach 2710 19 71 do 2710 19 99, będące przedmiotem obrotu, są produktami energetycznymi objętymi dyrektywą...

I GSK 1303/16 - Wyrok NSA z 2019-01-23

w związku z ust. 5 dyrektywy energetycznej produktami energetycznymi są wyroby objęte kodem CN 2710 w tym m.in. oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 71 i 2710 19 99. Powyższe...
, a więc także i oleje smarowe o kodach 2710 19 71 do 2710 19 99, będące przedmiotem obrotu, są produktami energetycznymi objętymi dyrektywą energetyczną jak i dyrektywą...

I GSK 1084/16 - Wyrok NSA z 2019-01-23

przez organ jako 'oleje smarowe', opisanych w 'Tabeli nr 1';, - zaniechały przesłuchania świadków M.;, - zaniechały zasięgnięcia opinii biegłego w zakresie składu, przeznaczenia...
i objętości (w litrach) wyrobów, określonych przez organ jako 'oleje smarowe', opisanych w 'Tabeli nr 1';, co skutkowało błędami w ustaleniach faktycznych w zakresie daty...

I GSK 120/19 - Wyrok NSA z 2019-04-03

nie można uznać, że oleje smarowe do silników o kodzie CN 2710 19 81 w nabyciu wewnątrzwspólnotowym są dyskryminowane w stosunku do tych samych wyrobów produkowanych w kraju...
akcyzowego na oleje smarowe wykorzystywane do celów innych niż napędowe i grzewcze według reguł właściwych dla ujednoliconego podatku akcyzowego była przedmiotem...

I GSK 1421/16 - Wyrok NSA z 2019-01-03

smarowy, gdyż pozycja ta obejmuje oleje ciężkie, tak jak zostały zdefiniowane w uwadze dodatkowej 2(d) do działu 27, pod warunkiem że oleje te nie spełniają wymagań...
oleje smarowe oraz pozostałe oleje), gdyż spełnia uwagi dodatkowe do działu 27 2(f) Wspólnej Taryfy Celnej i winien być zaklasyfikowany do olejów opałowych. W związku...

I GSK 147/17 - Wyrok NSA z 2019-05-17

I instancji wynika, iż oleje smarowe produkowane przez Spółkę bywały przedmiotem dostaw do krajowych stacji paliw. Czyli zastosowanie w sprawie mogą znajdować przepisy...
produkowanych przez skarżącą olejów smarowych. Wyjaśnił, że nie można zidentyfikować odbiorcy oleju smarowego ([...]), gdyż pod wskazanym adresem wymieniony podmiot nie prowadzi...

I GSK 135/17 - Wyrok NSA z 2019-05-17

faktycznych dokonanych przez organ I instancji wynika, iż oleje smarowe produkowane przez Spółkę bywały przedmiotem dostaw do krajowych stacji paliw. Czyli zastosowanie w sprawie...
przez skarżacą olejów smarowych. Wyjaśnił, że nie można zidentyfikować odbiorcy oleju smarowego ([...]), gdyż pod wskazanym adresem wymieniony podmiot nie prowadzi...
1   Następne >   2