Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 3334/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-06

. Zdaniem podatnika olej smarowy nisko lepkościowy OSNL-100 został właściwie zaklasyfikowany do kodu CN 2710 19 99, tj. ostatniej w kolejności numerycznej pozycji Wspólnotowej...
smarowych było jedynym kierunkiem jego wykorzystania, olej smarowy nisko lepkościowy OSNL-100 był przed wysyłką barwiony barwnikiem [...], W wyniku rozpatrzenia...

V SA/Wa 31/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-08

te w sposób niebudzący wątpliwości wskazują, iż Strona nabywała i odprzedawała oleje smarowe na terytorium Niemiec;, - art. 37h ust. 1 i 2 i art. 37j ust. 1 pkt 4 u.a.p. poprzez...
nabywał lub posiadał wyroby akcyzowe na terytorium kraju, podczas gdy dowody te w sposób niebudzący wątpliwości wskazują, iż Skarżący nabywał i odprzedawał oleje smarowe...

V SA/Wa 30/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-08

gdy dowody te w sposób niebudzący wątpliwości wskazują, iż Strona nabywała i odprzedawała oleje smarowe na terytorium Niemiec;, - art. 37h ust. 1 i 2 i art. 37j ust. 1 pkt 4...
lub posiadał wyroby akcyzowe na terytorium kraju, podczas gdy dowody te w sposób niebudzący wątpliwości wskazują, iż Skarżący nabywał i odprzedawał oleje smarowe...

V SA/Wa 29/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-08

, iż Strona nabywała i odprzedawała oleje smarowe na terytorium Niemiec;, - art. 37h ust. 1 i 2 i art. 37j ust. 1 pkt 4 u.a.p. poprzez błędną wykładnię polegającą...
na terytorium kraju, podczas gdy dowody te w sposób niebudzący wątpliwości wskazują, iż Skarżący nabywał i odprzedawał oleje smarowe na terytorium Niemiec;, 2. art. 37h ust. 1...