Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gl 400/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-07-17

./., W toku postępowania kontrolnego i podatkowego ustalono, że obowiązkiem podatkowym winny być objęte oleje smarowe w ilości [...] litrów, z uwagi na ich klasyfikację...
jest w przypadku towarów wyprodukowanych w kraju. Podmiot, który zamierza sprzedawać na polskim rynku oleje smarowe sprowadzane z innych państw UE (a nie spełnia wymogów...

III SA/Gl 1006/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-01

, których przeważającą większość stanowiły klasyfikowane do kodu Nomenklatury Scalonej CN 2710 19 81 silnikowe oleje smarowe., W opinii strony nabyte wyroby powinny być przyporządkowane...
dokonywał nabyć wewnątrzwspólnotowych olejów smarowych, których przeważającą większość stanowiły klasyfikowane do kodu Nomenklatury Scalonej CN 2710 19 81 silnikowe oleje...

III SA/Gl 884/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-11-07

lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów. Klasyfikację olejów smarowych...
tylko [...] litrów uznała za wyrób akcyzowy i ujęła w deklaracji podatkowej oraz odprowadziła podatek akcyzowy w tytułu ich nabycia. Pozostałe oleje smarowe spółka...

III SA/Gl 885/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-11-07

smarowych spółka tylko [...] litrów uznała za wyrób akcyzowy i ujęła w deklaracji podatkowej oraz odprowadziła podatek akcyzowy w tytułu ich nabycia. Pozostałe oleje...
, organ ustalił, że spółka nabyła wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe od 'B' GmbH&KG z W., rachunek nr [...] z [...] r./CMR, dowód PZ nr [...] i [...] z [...] r., faktura...

III SA/Gl 887/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-11-15

., oleje smarowe: [...], [...] i [...], - łącznie 35 776 litrów, których WNT spółka nie deklarowała do opodatkowania., W toku postępowania kontrolnego ustalono...
, że obowiązkiem podatkowym winny być objęte wszystkie oleje smarowe wskazane wyżej, które winny zostać prawidłowo zaklasyfikowane do kodu CN 2710 19 81., Dalej organ podatkowy wskazał...

III SA/Gl 886/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-11-15

nabyła wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe od firmy B ze Słowenii, rachunek nr [...] z [...]r., CMR z tej samej daty, dowód [...] nr [...] z [...]r., faktura wewnętrzna VAT...
nr [...]z [...] r. oleje smarowe: [...] i [...], - łącznie [...] litrów, których WNT nie deklarowała do opodatkowania., W toku postępowania kontrolnego ustalono, że obowiązkiem...

I SA/Wr 728/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-10

się do producentów i dystrybutorów olejów smarowych Elf, Total oraz Mobil o przekazanie informacji, czy produkowane przez koncerny oleje smarowe wskazane przez organ...
oleje winny być klasyfikowane do kodu CN 27101981., W celu dodatkowego potwierdzenia wcześniej uzyskanych informacji o klasyfikacji olejów smarowych produkowanych...

III SA/Gl 878/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-12-07

zgromadzonego materiału dowodowego, organ ustalił, że spółka nabyła wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe łącznie 43.640 litrów, których WNT nie deklarowała do opodatkowania...
oleje smarowe wskazane wyżej, które winny zostać prawidłowo zaklasyfikowane do kodu CN 2710 19 81., Dalej organ podatkowy wskazał na obowiązujące w zakresie obrotu olejami...

III SA/Gl 880/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-09

[...] Urzędu Skarbowego w K.., Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, organ ustalił, że spółka nabyła wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe łącznie [...] litrów...
podatkowym winny być objęte wszystkie oleje smarowe wskazane wyżej, które winny zostać prawidłowo zaklasyfikowane do kodu CN 2710 19 81., Dalej organ podatkowy wskazał...

III SA/Gl 879/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-09

[...] Urzędu Skarbowego w K.., Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, organ ustalił, że spółka nabyła wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe łącznie [...] litrów, których WNT...
. 89 ust. 1 pkt 11 upa, stawka podatku dla olejów smarowych o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina...
1   Następne >   +2   +5   +10   44