Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wr 1221/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-30

, że organ podatkowy pierwszej instancji nie wykazał, iż nabyty przez stronę olej smarowy odpowiada parametrom olejów smarowych o kodzie CN 2710. Niezależnie od powyższego...
klasyfikacji do kodu CN nabytych przez stronę olejów, Organ odwoławczy stwierdził, że z pozyskanego przez stronę oświadczenie podmiotu C., od którego nabywała oleje smarowe...

I SA/Wr 1259/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-30

przez stronę olejów., Organ odwoławczy stwierdził, że z pozyskanego przez stronę oświadczenie podmiotu E od którego nabywała oleje smarowe, wbrew twierdzeniom strony...
. podmiotu F, od którego strona nabywała oleje smarowe. Z pisma tego wynika, ze oleje [...], [...], [...], [...], [...], [...] nie są olejami mineralnymi, lecz są to oleje...

I SA/Wr 728/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-10

się do producentów i dystrybutorów olejów smarowych Elf, Total oraz Mobil o przekazanie informacji, czy produkowane przez koncerny oleje smarowe wskazane przez organ...
oleje winny być klasyfikowane do kodu CN 27101981., W celu dodatkowego potwierdzenia wcześniej uzyskanych informacji o klasyfikacji olejów smarowych produkowanych...

I SA/Wr 1677/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-12-22

pierwsze dyrektywy energetycznej w zw. z art. 20 tej dyrektywy, oleje smarowe o kodzie CN 2710, jako produkty wykorzystywane do celów innych niż napędowe i opałowe...
, podatek akcyzowy nakładany na nabywane przez spółkę oleje smarowe nie wiąże się z takimi trudnościami., W ocenie tego organu, także objęcie olejów systemem zwolnienia...

I SA/Wr 1675/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-12-22

. Zgodził się ze spółką, że na podstawie art. 2 ust. 4 lit. b) tiret pierwsze dyrektywy energetycznej w zw. z art. 20 tej dyrektywy, oleje smarowe o kodzie CN 2710...
w handlu pomiędzy państwami członkowskimi. Zdaniem organu odwoławczego, podatek akcyzowy nakładany na nabywane przez spółkę oleje smarowe nie wiąże się z takimi trudnościami...

I SA/Wr 1676/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-12-22

w zw. z art. 20 tej dyrektywy, oleje smarowe o kodzie CN 2710, jako produkty wykorzystywane do celów innych niż napędowe i opałowe, nie są objęte systemem ujednoliconego...
na nabywane przez spółkę oleje smarowe nie wiąże się z takimi trudnościami., W ocenie tego organu, także objęcie olejów systemem zwolnienia na terenie kraju polegającym m.in....

I SA/Wr 1537/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-12-22

nabycia olejów smarowych o nazwie: [...], [...] oraz [...], które to oleje, z uwagi na ich kwalifikację do kodu CN 2710 19 81, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust...
tej dyrektywy, oleje smarowe o kodzie CN 2710, jako produkty wykorzystywane do celów innych niż napędowe i opałowe, nie są objęte systemem ujednoliconego podatku...

I SA/Wr 972/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-07-02

podatku akcyzowego od olejów smarowych, nie będący producentami., Strona argumentowała, że organ podatkowy pierwszej instancji nie wykazał, iż nabyty przez stronę olej...
przez stronę w badanym okresie oleje smarowe powinny być klasyfikowane do kodu CN 2710., Zdaniem organu, firma 'C' , jako przedstawiciel koncernu 'D', jest właściwą...

I SA/Wr 649/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-09-26

I instancji. Organ ten wskazał, że w świetle regulacji wspólnotowych (art. 20 ust. 1 dyrektywy energetycznej) oleje smarowe nie są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi...
akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy. Oleje smarowe w załączniku nr 2 nie zostały wymienione. W myśl art. 40 ust. 6 cyt. ustawy, procedurę zawieszenia poboru...

I SA/Wr 1614/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-12-15

ich niezastosowanie i w konsekwencji uznanie, że nabyte wewnątrzwspólnotowo przez spółkę oleje smarowe (mimo że są wykorzystywane do celów innych niż opałowe lub napędowe...
formalności', co należy rozmieć w ten sposób, że pewien poziom formalności jest dopuszczalny., Wskazał, że wspomniane oleje smarowe, które nie są objęte ujednoliconym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100