Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wr 1020/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-11-07

we W. z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych postanawia: odrzucić zażalenie. Postanowieniem...

I SA/Wr 1019/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-11-07

we W. z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych postanawia: odrzucić zażalenie. Postanowieniem...

I SA/Wr 1129/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-12-14

z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych postanawia I. odrzucić skargę; II. oddalić wniosek strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy Zarządzeniem z dnia 15...

I SA/Wr 288/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-29

podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. W skardze na oznaczoną...

I SA/Wr 287/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-29

podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. W skardze na oznaczoną...

I SA/Wr 355/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-29

podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. W skardze na oznaczoną...

I SA/Wr 107/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-03-04

[...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji...

I SA/Wr 738/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-12-05

. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. Wraz ze skargą...

I SA/Wr 986/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-12-12

r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. Wraz...

I SA/Wr 474/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-06-06

[...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego postanawia: odmówić wstrzymania wykonania decyzji. W skardze na decyzję opisaną...
1   Następne >   2