Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Sz 500/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-12-20

akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.), zwaną dalej 'ustawą 2004 r.', uznające za wyroby akcyzowe zharmonizowane oleje smarowe, jak również § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia...
produkty energetyczne wykorzystywane do celów innych niż paliwo silnikowe lub paliwo do ogrzewania. Tym samym oleje smarowe wykorzystywane do innych celów niż nośniki energii...

I SA/Sz 613/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-10-10

oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 71 - 2710 19 99 podatkiem akcyzowym i dochowała warunku, wynikającego z tego przepisu., Dyrektor IC odwołał się do uchwały Naczelnego...
, Dyrektor IC stwierdził, że nabyte wewnątrzwspólnotowo przez spółkę oleje smarowe silnikowe o kodzie CN 2710 19 81, CN 2710 19 83 oraz CN 2710 19 87 nie mieszczą się w grupie...

I SA/Sz 647/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-10-24

, w szczególności przestrzegania art. 25 i art. 90 TWE., Polska, korzystając z możliwości z art. 3 ust. 3 Dyrektywy horyzontalnej opodatkowała oleje smarowe o kodzie CN...
wewnątrzwspólnotowo przez spółkę oleje smarowe silnikowe o kodzie CN 2710 19 81, CN 2710 19 83 oraz CN 2710 19 87 nie mieszczą się w grupie towarów objętych bezwarunkowym...

I SA/Sz 433/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-07-06

olejów smarowych oznaczonych kodami CN 2710 19 71 - 2710 19 99, formułując następujące pytanie: 'Czy oleje smarowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym...
. W związku z tym, nabywa w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych oleje smarowe oznaczone kodami CN 2710 19 81, CN 2710 19 83, CN 2710 19 87, CN 2710 19 91, CN 2710 19 93, CN...

I SA/Sz 62/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-05-20

stałe, oleje przetwórcze, oleje specjalne czyszczące (CN 2710 19 90)., Wymienione oleje smarowe są następnie sprzedawane w Polce ostatecznym odbiorcom lub pośrednikom...
niż opalowe i napędowe, nie podlegają opodatkowaniu zharmonizowanym podatkiem akcyzowym. Stosownie zaś do art. 20 ust. 1 Dyrektywy Energetycznej, oleje smarowe (CN 2710 19 81, CN...

I SA/Sz 499/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-12-19

. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.), zwaną dalej 'ustawą 2004 r.', uznające za wyroby akcyzowe zharmonizowane oleje smarowe, jak również § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów...
nie podlegają produkty energetyczne wykorzystywane do celów innych niż paliwo silnikowe lub paliwo do ogrzewania. Tym samym oleje smarowe wykorzystywane do innych celów...

I SA/Sz 456/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-09-07

, że w rozpoznawanej sprawie istota sprawy dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy oleje smarowe oznaczone symbolem CN 2710 19 81, CN 2710 19 83 oraz CN 2710 19 87, nabywane...
niniejszej sprawy obowiązywała zaś ustawa z 23.01.2004 r. o podatku akcyzowym., W świetle regulacji krajowych, nabyte przez Stronę oleje smarowe stanowiły wyroby akcyzowe...

I SA/Sz 459/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-09-07

decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w [...]., Organ odwoławczy wskazał, że w rozpoznawanej sprawie istota sprawy dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy oleje smarowe oznaczone...
oleje smarowe stanowiły wyroby akcyzowe zharmonizowane i w istotnym w sprawie okresie, ich nabycie wewnątrzwspólnotowe podlegało opodatkowaniu podatkiem akcyzowym - według...

I SA/Sz 457/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-09-07

Celnego w [...]., Organ odwoławczy wskazał, że w rozpoznawanej sprawie istota sprawy dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy oleje smarowe oznaczone symbolem, CN 2710 19 81...
., Organ odwoławczy dodał, że oleje smarowe opisane w grupowaniu CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 zostały ujęte w zakresie przedmiotowym opodatkowania podatkiem akcyzowym...

I SA/Sz 458/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-09-07

Naczelnika Urzędu Celnego w [...]., Organ odwoławczy wskazał, że w rozpoznawanej sprawie istota sprawy dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy oleje smarowe oznaczone symbolem...
przez Stronę oleje smarowe stanowiły wyroby akcyzowe zharmonizowane i w istotnym w sprawie okresie, ich nabycie wewnątrzwspólnotowe podlegało opodatkowaniu podatkiem akcyzowym...
1   Następne >   +2   +5   +10   41