Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Rz 1084/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-11-09

. z Politechniki Radomskiej na okoliczność:, a) zdefiniowania pojęć 'olej przepracowany' i 'zużyty olej smarowy' i czy tym ostatnim pojęciem można objąć mieszaninę olejów świeżych...
, że wspólną cechą zużytych olejów smarowych i przepracowanych jest to, że odnoszą się do produktów, które utraciły przydatność eksploatacyjną w czasie stosowania. Oleje...

SA/Rz 1083/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-11-09

do silników /SWW 0241-1,0242-2/ a mianowicie 'oleje napędowe do silników szybkoobrotowych, wytwarzane z udziałem komponentów uzyskiwanych z regeneracji olejów smarowych...
. U dostawców olejów przeprowadzone zostały kontrole w celu ustalenia czy dostarczane przez nich do 'A' oleje były istotnie zużytymi olejami smarowymi i ustalono między innymi...

I SA/Rz 85/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-04-19

wniosek, że wyroby energetyczne takie jak oleje smarowe nie będą objęte regulacjami wspólnotowymi, gdy będą wykorzystywane w innych celach niż paliowo silnikowe...
krajowy mógł opodatkować czynności mające za przedmiot oleje smarowe przeznaczone na inne celne niż napędowe bądź grzewcze, a zgodnie z art.3 ust. 3 akapit 1 dyrektywy...

I SA/Rz 85/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-12

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych wykazanych w deklaracji z dnia 8 lipca...
wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych wykazanych w deklaracji z dnia 30 września 2004r., 3) z dnia [...] grudnia 2011r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego...

I SA/Rz 73/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-04-27

, że oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 1981 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym i że nie maja do nich zastosowania przepisy dotyczące kontroli i obrotu zawarte...
oznaczone kodami CN 2710 1971 - 2710 1999 / oleje smarowe wykorzystywane do innych celów niż opałowe bądź napędowe/ nie podlegają tymże Dyrektywom...

I SA/Rz 85/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-08-01

. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych wykazanych w deklaracji z dnia 8 lipca...
olejów smarowych wykazanych w deklaracji z dnia 30 września 2004r., 3) z dnia (...) grudnia 2011r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego...

I SA/Rz 85/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-20

(...) grudnia 2011r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych...
z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych wykazanych w deklaracji z dnia 30 września 2004r., 3) z dnia (...) grudnia 2011r. nr (...) w przedmiocie umorzenia...

I SA/Rz 1033/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-12-29

. Skarżąca poinformowała, że w okresie, którego dotyczy wniosek wytwarzała oleje smarowe oraz preparaty smarowe, które były w większości przeznaczone do celów przemysłowych...
ich dalszej odsprzedaży do celów smarowych. Dodatkowo, nabywała w procedurze zawieszenia poboru akcyzy oleje smarowe (tj. olej bazowy), które były zużywane w procesie...

I SA/Rz 89/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-04-27

o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym i o zwrot akcyzy zapłaconej przez Spółkę w latach 2004 - 2008. Wniosła także o potwierdzenie, że oleje smarowe oznaczone kodem CN...
1999 / oleje smarowe wykorzystywane do innych celów niż opałowe bądź napędowe/ nie podlegają tymże Dyrektywom a więc nie mogą być klasyfikowane jako zharmonizowane...

I SA/Rz 81/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-04-27

o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym i o zwrot akcyzy zapłaconej przez Spółkę w latach 2004 - 2008. Wniosła także o potwierdzenie, że oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710...
1999 / oleje smarowe wykorzystywane do innych celów niż opałowe bądź napędowe/ nie podlegają tymże Dyrektywom, a więc nie mogą być klasyfikowane jako zharmonizowane wyroby...
1   Następne >   +2   5