Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Po 77/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-16

akcyzowe zgodnie z przepisami Dyrektywy Horyzontalnej i Energetycznej. Podatek akcyzowy nakładany w Polsce na oleje smarowe przeznaczone do celów innych niż paliwo silnikowe...
olejów smarowych, prowadzenia ewidencji tych produktów itp.), co w świetle regulacji wspólnotowych wyklucza możliwość nakładania na oleje smarowe przeznaczone do innych celów...

III SA/Po 195/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-01

opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej wynika, że oleje smarowe klasyfikowane do kodu CN 2710, które nie są przeznaczone do celów napędowych lub opałowych...
. 1 ust. 3 lit. a dyrektywy Rady 2008/118/WE. Krajowy ustawodawca korzystając z tej możliwości opodatkował oleje smarowe o kodzie CN 2710 podatkiem akcyzowym, dochowując...

III SA/Po 1036/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-16

z Dyrektywą horyzontalną na takie produkty energetyczne., W ocenie Spółki podatek nakładany na oleje smarowe miał wszelkie cechy zharmonizowanego podatku akcyzowego, a ponadto...
wspólnotowych wyklucza możliwość nakładania na oleje smarowe przeznaczone do innych celów niż paliwo silnikowe lub grzewcze także innych podatków pośrednich., W związku...

III SA/Po 1246/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-10

z przepisami Dyrektywy Horyzontalnej i Energetycznej., Podatek akcyzowy nakładany w Polsce na oleje smarowe przeznaczone do celów innych niż paliwo silnikowe lub grzewcze...
z powyższym strona stwierdziła, że oleje smarowe nabywane przez Spółkę nie mogły podlegać opodatkowaniu podatkiem akcyzowym w Polsce, a podatek już zapłacony z tytułu...

III SA/Po 941/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-03-04

dotyczących opodatkowania wyrobów energetycznych i energii elektrycznej ( Dz. U. z 2003r. L. 283/51) oleje smarowe, które nabywa spółka powinny być opodatkowane podatkiem...
akcyzowego od wyrobów energetycznych. Jak wskazał, będące przedmiotem wniosku oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 71 2710 19 99 są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi...

III SA/Po 666/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-14

smarowe o kodach CN 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 87 i 2710 19 99. Oleje te nie były i nie są wykorzystywane do celów opałowych czy napędowych, ich jedynym przeznaczeniem...
do produktów energetycznych wykorzystywanych do celów innych niż paliwo silnikowe czy paliwa do ogrzewania, wobec czego takie oleje smarowe nie są objęte zakresem zastosowania...

III SA/Po 667/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-14

., W powyższym wniosku spółka podniosła, iż w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywała i nabywa w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego oleje smarowe o kodach CN...
wykorzystywanych do celów innych niż paliwo silnikowe czy paliwa do ogrzewania, wobec czego takie oleje smarowe nie są objęte zakresem zastosowania dyrektywy. Organ stwierdził...

III SA/Po 716/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-12-28

granicy w handlu między Państwami Członkowskimi, art. 20 ust. 1 i 2 Dyrektywy Energetycznej - poprzez błędną wykładnię i uznanie, że oleje smarowe klasyfikowane do kodu...
w art. 2 ust. 4 lit. b tiret pierwsze dyrektywy energetycznej wynika, że oleje smarowe klasyfikowane do kodu CN 2710 19 81, w sytuacji, w której nie są przeznaczone...

III SA/Po 264/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-06-30

do 2710 19 69, wyżej niewymienione ( art. 20 ust. 1 lit. c dyrektywy 2003/06/WE ), 2. Oleje smarowe o kodach CN 3403 a wymieniono w tabeli jako ostatni :, produkty objęte...
, że niezasadne było ujęcie olejów smarowych o kodzie CN 3403 w decyzji w tabeli w poz. 4 'Oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach 2710 19 71 - 2710 19 19, z wyłączeniem wyrobów 2710...

III SA/Po 765/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-08

Dyrektywy Horyzontalnej i Energetycznej. Podatek akcyzowy nakładany w Polsce na oleje smarowe przeznaczone do celów innych niż paliwo silnikowe lub grzewcze...
, prowadzenia ewidencji tych produktów itp.), co w świetle regulacji wspólnotowych wyklucza możliwość nakładania na oleje smarowe przeznaczone do innych celów niż paliwo silnikowe...
1   Następne >   +2   +5   +10   12