Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Op 89/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-04-11

. To kierowcy są w stanie wskazać, gdzie zrzucali olej smarowy. Ten odbiorca hurtowy sprzedawał gdzieś po swojej okolicy olej smarowy jako napędowy małym odbiorcom...
. (bo tylko oni 'ustalali ceny' i ,,[nie mogło się nic odbyć bez ich zgody') posiadali wiedzę, że kupują olej smarowy. Wyjawił, że ,,od początku istnienia 'grupy paliwowej...

I SA/Op 88/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-04-11

się w komputerze. To kierowcy są w stanie wskazać, gdzie zrzucali olej smarowy. Ten odbiorca hurtowy sprzedawał gdzieś po swojej okolicy olej smarowy jako napędowy małym...
. (bo tylko oni 'ustalali ceny' i 'nie mogło się nic odbyć bez ich zgody') posiadali wiedzę, że kupują olej smarowy. Wyjawił, że od początku istnienia 'grupy paliwowej...

I SA/Op 86/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-03-27

interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się nałożeniu przez państwo członkowskie na oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 71 - 2710 19 99, wykorzystywane do celów innych...
Horyzontalnej). Zdaniem Spółki oleje te są wyłączone z reżimu zharmonizowanej akcyzy i nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem ani rygorom związanym z nabyciem wyrobów...

I SA/Op 281/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-12-07

w ten sposób, że olej smarowy transportowany był przez kierowców Spółki G do klienta z [...], który następnie sprzedawał ten olej swoim klientom., Podobny schemat opisał w złożonych...
. Grupa nabywała również olej smarowy, który następnie był sprzedawany jako napędowy. Przesłuchiwany opisał proces dokumentowania dostawy oleju smarowego: kierowcy wystawiał...

I SA/Op 110/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-05-15

wystawiała faktury na sprzedaż tego oleju do firmy z [...] - jedna faktura obejmowała jedną pełną cysternę oleju smarowego. Transakcje miały wyglądać w ten sposób, że olej...
smarowy transportowany był przez kierowców Spółki G do klienta z [...], który następnie sprzedawał ten olej swoim klientom., Podobny schemat opisał w złożonych...

I SA/Op 225/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-06-03

z 14 stycznia 2009 r., s. 12, z późn. zm.) - należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się nałożeniu przez państwo członkowskie na oleje smarowe oznaczone kodem...
zapłaty akcyzy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych, klasyfikowanych do kodu CN 2710 19 87, są niezgodne z przepisami prawa wspólnotowego, w tym m.in....

I SA/Op 2/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-03-13

na fakturach będących przedmiotem niniejszego postępowania. Grupa osób, w tym min. A. T. i T. N., działając w zorganizowanej grupie, sprowadzała z [...] do Polski olej smarowy...
działalności gospodarczej i służyła ona tylko osobom trzecim do pozorowania legalności sprowadzanego do Polski oleju napędowego oraz oleju smarowego (sprzedawanego jako olej...

I SA/Op 66/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-05-11

., który zaoferował mu pracę kierowcy przy wożeniu oleju smarowego z [...]. Został przy tym poinformowany, że będzie woził olej smarowy, który będzie sprzedawany w Polsce jako olej...
napędowy. Około 2 razy w tygodniu jeździł po olej smarowy i łącznie wykonał około 90 transportów., Dyrektor Izby odwołał się następnie do dowodu z przesłuchania w ramach...

I SA/Op 132/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-06-20

przez J. S., który zaoferował mu pracę kierowcy przy wożeniu oleju smarowego z [...]. Został przy tym poinformowany, że będzie woził olej smarowy, który będzie sprzedawany...
w Polsce jako olej napędowy. Około 2 razy w tygodniu jeździł po olej smarowy i łącznie wykonał około 90 transportów., Organ odwoławczy zaznaczył, że w przedmiotowej sprawie...

I SA/Op 187/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-05-30

25; 4) toluen, kody CN: 27 07 20 00, 29 02 30 00 i 5) oleje smarowe, kod CN 27 10 19 99., Spółka nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe w procedurze zawieszenia poboru...
20 00 i CN: 29 02 30 00), znajdują się w załączniku nr 2 do u.p.a., natomiast oleje smarowe, kod CN 27 10 19 99, nie są w tym załączniku wymienione., W związku...
1   Następne >   3