Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ol 254/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-09-01

, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania, jak i wyroby,, do których przepisy tej dyrektywy nie mają zastosowania (m. in. oleje smarowe)., Organ stwierdził, że mając powyższe...
przeznaczonych do innych celów niż cele napędowe lub opałowe. Zwolnieniem objęte są m.in. oleje smarowe - w zależności od ich przeznaczenia. System zwolnień nie obejmuje...

I SA/Ol 666/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-03-15

do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów...
do użycia na cele napędowe lub opałowe ani jako oleje smarowe do silników, jak również uzyskała takie oświadczenia od swoich kontrahentów, którym sprzedawała oleje...

I SA/Ol 698/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-11-10

opał. W ramach przyszłej działalności zamierza nabywać wewnątrzwspólnotowo oraz w kraju oleje smarowe mineralne do wykorzystania jako główny surowiec w produkcji olejów...
silnikowych i przemysłowych oraz smarów plastycznych., Wnioskodawczyni zadała pytania: czy oleje smarowe o wyżej wymienionych kodach CN są wyrobami zharmonizowanymi...

I SA/Ol 169/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-04-23

przeznaczonych do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji...
sierpnia 2010r. w sprawie ewidencji., Organ wyjaśnił, że na podstawie przywołanych przepisów oleje smarowe o kodach CN 27101971 do 27101999 z wyłączeniem CN 27101985...

I SA/Ol 411/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-09-10

dyrektywy 2003/96/WE, podlegają wyłączeniu, z zakresu jej stosowania. Oleje smarowe nie zostały także wymienione w katalogu wyrobów energetycznych w art. 20 ust.1 Dyrektywy...
do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów...

I SA/Ol 325/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-05-06

oleje smarowe mineralne do wykorzystania jako główny surowiec w produkcji olejów silnikowych i przemysłowych oraz smarów plastycznych., Wnioskodawczyni zadała pytania...
: czy oleje smarowe o wyżej wymienionych kodach CN są wyrobami zharmonizowanymi, jeżeli nie są wykorzystywane jako paliwo bądź opał, czy jest obowiązek prowadzenia składu...

I SA/Ol 627/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-12-21

od akcyzy, tj. do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw...
olejów smarowych za poszczególne miesiące objęte postępowaniem., W odwołaniu Spółka podniosła, że decyzja organu I instancji, nakładająca akcyzę na oleje przemysłowe...

I SA/Ol 572/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-10-29

wydanych z mocy ustawy. Z akt sprawy wynika, że Spółka nabywała w kraju oleje smarowe i stosowała zwolnienie z akcyzy ze względu na przeznaczenie na podstawie przepisu §10...
o podatku akcyzowym. Spółka jako podmiot zużywający oleje smarowe objęte zwolnieniem z akcyzy ze względu na przeznaczenia na podstawie §2 pkt 2 rozp. Ministra Finansów...

I SA/Ol 692/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-12-08

do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw...
się od akcyzy oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90 oraz preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403...

I SA/Ol 613/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-09-03

w ten sposób, że nie sprzeciwia się nałożeniu przez państwo członkowskie na oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 71 - 2710 19 99, wykorzystywane do celów innych niż napędowe i grzewcze, podatku...
decyzji wskazano, że w objętym kontrolą podatkową okresie 2011r. Spółka dokonywała nabyć wewnątrzwspólnotowych olejów smarowych kwalifikowanych do kodów CN 271019 71 do 83...
1   Następne >   +2   +5   8