Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Lu 520/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-02-02

ciężkie; ---- Oleje smarowe; pozostałe oleje; ----- do innych celów; ------ Oleje białe, parafina ciekła., Klasyfikacja towaru do jednego lub drugiego kodu uzależniona...
71 do 2710 19 99 - oleje smarowe; pozostałe oleje obejmują oleje ciężkie, tak jak zostały zdefiniowane w uwadze dodatkowej 2 d) do niniejszego działu, pod warunkiem...

I SA/Lu 342/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-11-21

kontroli podatkowej, że A. w okresach objętym kontrolą podatków, dotyczącą zużycia paliw lotniczych i olejów smarowych, zużywał do napędu statków powietrznych - samolotów...
opodatkowania benzyny lotniczej i oleju smarowego, gdyż przesłanka wznowienia postępowania nie podważała ustaleń dotyczących tych wyrobów akcyzowych., Argumentacja zawarta...

I SA/Lu 590/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-10-02

o kodzie CN 2710 11 31, paliwo typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe...
oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników lotniczych - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki...

I SA/Lu 63/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-06-27

Izby Celnej zauważył, że wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi są paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku...
do lotniczych silników turbinowych lub olejów smarowych do silników lotniczych wykorzystywanych do statków powietrznych, dokonywaną ze składu podatkowego na terytorium kraju...

I SA/Lu 217/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-06-05

przeznaczonych do innych celów niż jako paliwo silnikowe lub paliwo do ogrzewania w świetle postanowień dyrektywy energetycznej, Trybunał stwierdził, iż 'nawet jeśli oleje smarowe...
podatku akcyzowego. W tych okolicznościach należy uznać, że wspomniane oleje smarowe, które nie są objęte ujednoliconym podatkiem akcyzowym, stanowią produkty...

I SA/Lu 818/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-01-30

oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników lotniczych - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki...
odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników lotniczych - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5...

I SA/Lu 812/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-01-28

benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników lotniczych - w przypadkach...
CN 2710 11 70 oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników lotniczych - w przypadkach, o których mowa w ust. 3...

I SA/Lu 811/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-01-28

do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników lotniczych - w przypadkach, o których mowa...
o kodzie CN 2710 11 70 oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników lotniczych - w przypadkach, o których mowa w ust. 3...

I SA/Lu 944/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-27

o kodzie CN 2710 11 70 oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników lotniczych - w przypadkach, o których mowa w ust. 3...
70 oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników lotniczych - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione...

I SA/Lu 822/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-01-30

, paliwo typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników lotniczych...
do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników lotniczych - w przypadkach...
1   Następne >   +2   5