Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Lu 198/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-12-10

ubytków oleju bazowego o kodzie CN 2710 19 99, który to olej przyjmowany był do składu podatkowego i wykorzystywany przez spółkę do produkcji oleju smarowego...
stanów magazynowych wyrobów akcyzowych, sporządzone za okresy miesięczne w składzie podatkowym PL [...] dokumenty handlowe wysyłanych olejów smarowych i preparatów, dokumenty...

I SA/Lu 246/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-12-03

spółka nabywała, głównie od kontrahentów z UE, olej napędowy, olej roślinny oraz oxooil HS9 i wytwarzała z nich w składzie podatkowym oleje smarowe o kodzie CN27101999...
napędowy) oraz E. T. spółka z o.o. z siedzibą w Ł. (olej rzepakowy rafinowany)., Organy ustaliły, że skarżąca do produkcji olejów smarowych i preparatów smarująco...

I SA/Lu 248/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-12-03

podatkowym oleje smarowe o kodzie CN27101999 i preparaty smarująco-penetrujące o kodzie CN34031990, które następnie sprzedawała w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów...
do produkcji olejów smarowych i preparatów smarująco-penetrujących nabyła w 2016 r. - 18.792,22 ton składników (olej napędowy, olej bazowy, oxooil, olej roślinny) o wartości...

I SA/Lu 247/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-12-03

prowadzonej działalności spółka nabywała, głównie od kontrahentów z UE, olej napędowy, olej roślinny oraz oxooil HS9 i wytwarzała z nich w składzie podatkowym oleje smarowe...
. spółka z o.o. z siedzibą w Ł. (olej rzepakowy rafinowany)., Organy ustaliły, że skarżąca do produkcji olejów smarowych i preparatów smarująco-penetrujących nabyła...

I SA/Lu 249/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-12-03

, olej napędowy, olej roślinny oraz oxooil HS9 i wytwarzała z nich w składzie podatkowym oleje smarowe o kodzie CN27101999 i preparaty smarująco-penetrujące o kodzie...
napędowy) oraz E. spółka z o.o. z siedzibą w Ł. (olej rzepakowy rafinowany)., Organy ustaliły, że skarżąca do produkcji olejów smarowych i preparatów smarująco...

III SA/Lu 520/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-02-02

ciężkie; ---- Oleje smarowe; pozostałe oleje; ----- do innych celów; ------ Oleje białe, parafina ciekła., Klasyfikacja towaru do jednego lub drugiego kodu uzależniona...
71 do 2710 19 99 - oleje smarowe; pozostałe oleje obejmują oleje ciężkie, tak jak zostały zdefiniowane w uwadze dodatkowej 2 d) do niniejszego działu, pod warunkiem...

I SA/Lu 124/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-07-06

te znajdowały się w łańcuchu firm, które olej smarowy sprzedawały jako olej napędowy. Proceder został zorganizowany przez Z. M., J. Ż. i R. J.. Spółki nie nabywały oleju napędowego...
z postępowania karnego. Dowodzą one, że do strony transportowany olej smarowy, a skarżący co najmniej powinien o tym fakcie wiedzieć. Do takich ustaleń zbędną - zdaniem...

I SA/Lu 342/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-11-21

kontroli podatkowej, że A. w okresach objętym kontrolą podatków, dotyczącą zużycia paliw lotniczych i olejów smarowych, zużywał do napędu statków powietrznych - samolotów...
opodatkowania benzyny lotniczej i oleju smarowego, gdyż przesłanka wznowienia postępowania nie podważała ustaleń dotyczących tych wyrobów akcyzowych., Argumentacja zawarta...

I SA/Lu 590/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-10-02

o kodzie CN 2710 11 31, paliwo typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe...
oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników lotniczych - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki...

I SA/Lu 63/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-06-27

Izby Celnej zauważył, że wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi są paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku...
do lotniczych silników turbinowych lub olejów smarowych do silników lotniczych wykorzystywanych do statków powietrznych, dokonywaną ze składu podatkowego na terytorium kraju...
1   Następne >   +2   6