Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ke 30/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-03-15

ust. 1 Dyrektywy Energetycznej oleje smarowe o kodach CN 27101981, 27101983, 27101987, 27101991, 27101993, 27101999 nie podlegają przepisom dotyczącym kontroli...
Spółka wyjaśniła, że oleje smarowe kupuje od 2004r. w firmie T. A.. Oleje te występują jako oleje silnikowe, oleje przekładniowe oraz oleje hydrauliczne...

I SA/Ke 255/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-06-18

oleje smarowe: olej maszynowy LAN 100Z o kodzie CN 27101987, olej LUBRO 100 o kodzie CN 27101999, olej hydrauliczny PREMIUM 46 o kodzie CN 27101983, olej FORMWAY PL - 150...
do podgrzewania ciepłej wody przemysłowej oraz do ogrzewania hal produkcyjnych w sezonie grzewczym, natomiast oleje smarowe wykorzystano do maszyn i urządzeń w celu...

I SA/Ke 242/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-06-18

i podgrzewania wody., W wyniku przeprowadzonych czynności organ stwierdził, że oleje smarowe zakupione przez Spółkę wykorzystano do maszyn i urządzeń będących w użytkowaniu...
2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. 2009.32.228 ze zm.) dalej 'rozporządzenie' wskazał w § 10 pkt 2, że zwalnia się od akcyzy oleje smarowe oznaczone...

I SA/Ke 235/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-06-18

stwierdził, że oleje smarowe zakupione przez spółkę wykorzystano do maszyn i urządzeń będących, w użytkowaniu kontrolowanej jednostki oraz do smarowania form elementów...
. U. 2009.32.228 ze zm.) dalej 'rozporządzenie' wskazał, w § 10 pkt 2, że zwalnia się od akcyzy oleje smarowe oznaczone kodem, CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99...

I SA/Ke 563/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-11-14

oraz do ogrzewania hal produkcyjnych w sezonie grzewczym, natomiast oleje smarowe były używane w maszynach i urządzeniach do zapewnienia im właściwej pracy oraz do smarowania form...
oraz do ogrzewania hal produkcyjnych w sezonie grzewczym, natomiast oleje smarowe były używane w maszynach i urządzeniach do zapewnienia im właściwej pracy oraz do smarowania form...

I SA/Ke 575/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-12-16

Energetycznej (m.in. oleje smarowe o kodach CN 2710 19 81 - 99) zostały objęte zwolnieniem od akcyzy wprowadzonym właśnie na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 starej ustawy...
z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 32, poz. 228) zwolnione zostały od akcyzy oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 71-83...

I SA/Ke 467/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-11-30

był z olejami smarowymi lub preparatami antykorozyjnymi, a następnie dalej był wprowadzany do obrotu jako pełnowartościowy olej napędowy. W toku kontroli podatkowej...
ponadto był mieszany z olejami smarowymi, preparatami antykorozyjnymi i wprowadzony do obrotu jako pełnowartościowy olej napędowy. Okoliczność mieszania znajduje...

I SA/Ke 552/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-03-10

smarowych typu: 'oleje niskolepkościowe'. Ponadto w przedmiotowej próbce nie stwierdzono obecności znacznika Solvent Yellow 124 oraz barwników Solvent Red 19, Splvent Red 164...
wchodzi frakcja węglowodorowa charakterystyczna dla oleju napędowego, olej bazowy oraz olej roślinny. Wymienione składniki stanowią komponenty występujące m.in. w olejach...

I SA/Ke 248/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-10-04

akcyzowym. Wskazano także na art. 65 ust. 1 ww. ustawy, który określa stawkę akcyzy na paliwa silnikowe i oleje opałowe w wysokości 2 000 zł. od 1.000 litrów gotowego...
stawek podatku akcyzowego (dalej rozporządzenie), obniżył stawkę podatku akcyzowego na oleje opałowe przeznaczone na cele opałowe, uzależniając jednakże zastosowanie...

I SA/Ke 308/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-08-28

2011 r. do 31 grudnia 2011 r. prowadząc działalność w zakresie obrotu benzynami, olejami napędowymi, smarowymi i olejami przeznaczonymi do celów opałowych składał...
14-15 u.p.a. uzależniającemu zastosowanie obniżonej stawki akcyzy przewidzianej dla olejów opałowych od konieczności sporządzenia i złożenia zestawienia oświadczeń...
1   Następne >   2