Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ke 255/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-06-18

oleje smarowe: olej maszynowy LAN 100Z o kodzie CN 27101987, olej LUBRO 100 o kodzie CN 27101999, olej hydrauliczny PREMIUM 46 o kodzie CN 27101983, olej FORMWAY PL - 150...
do podgrzewania ciepłej wody przemysłowej oraz do ogrzewania hal produkcyjnych w sezonie grzewczym, natomiast oleje smarowe wykorzystano do maszyn i urządzeń w celu...

I SA/Ke 242/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-06-18

i podgrzewania wody., W wyniku przeprowadzonych czynności organ stwierdził, że oleje smarowe zakupione przez Spółkę wykorzystano do maszyn i urządzeń będących w użytkowaniu...
2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. 2009.32.228 ze zm.) dalej 'rozporządzenie' wskazał w § 10 pkt 2, że zwalnia się od akcyzy oleje smarowe oznaczone...

I SA/Ke 235/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-06-18

stwierdził, że oleje smarowe zakupione przez spółkę wykorzystano do maszyn i urządzeń będących, w użytkowaniu kontrolowanej jednostki oraz do smarowania form elementów...
. U. 2009.32.228 ze zm.) dalej 'rozporządzenie' wskazał, w § 10 pkt 2, że zwalnia się od akcyzy oleje smarowe oznaczone kodem, CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99...

I SA/Ke 308/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-08-28

2011 r. do 31 grudnia 2011 r. prowadząc działalność w zakresie obrotu benzynami, olejami napędowymi, smarowymi i olejami przeznaczonymi do celów opałowych składał...
14-15 u.p.a. uzależniającemu zastosowanie obniżonej stawki akcyzy przewidzianej dla olejów opałowych od konieczności sporządzenia i złożenia zestawienia oświadczeń...