Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Go 407/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-06-16

, by dalej oleje smarowe i inne produkty sprzedawać w Polsce ostatecznym odbiorcom lub pośrednikom dokonującym ich dalszej odsprzedaży na rzecz odbiorców ostatecznych. Oferowane...
, przeznaczonych do innych celów niż opałowe i napędowe, nie podlega opodatkowaniu zharmonizowanym podatkiem akcyzowym. Zgodnie zaś z art.20 ust.1 Dyrektywy Energetycznej, oleje smarowe...

I SA/Go 408/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-06-16

oleje smarowe i inne produkty sprzedawać w Polsce ostatecznym odbiorcom lub pośrednikom dokonującym ich dalszej odsprzedaży na rzecz odbiorców ostatecznych. Oferowane...
, oleje smarowe CN 2710 19 81 nie są objęte przepisami dotyczącymi kontroli i przemieszczania zawartymi w Dyrektywie Horyzontalnej. W ocenie strony intencją ustawodawcy...

I SA/Go 1144/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-03-15

i smarów oznaczonych między innymi kodami CN 2710 19 81 - (oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje turbinowe) i CN 3403 19 91 (preparaty do smarowania...
maszyn, urządzeń i pojazdów). Produkty te są nabywane wewnątrzwspólnotowo, by dalej oleje smarowe i inne produkty sprzedawać w Polsce ostatecznym odbiorcom lub pośrednikom...

I SA/Go 205/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-05-06

sprzedaży detalicznej i hurtowej olejów smarowych i smarów oznaczonych między innymi kodami CN 2710 19 81 - (oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje...
turbinowe) i CN 3403 19 91 (preparaty do smarowania maszyn, urządzeń i pojazdów). Produkty te są nabywane wewnątrzwspólnotowo, by dalej oleje smarowe i inne produkty...

I SA/Go 1143/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-12-29

elektrycznej Dz. Urz. UE Nr L 283/51 ze zm.) oleje smarowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Do tych produktów nie mają również zastosowania przepisy dotyczące...
Dyrektywy Energetycznej oraz art. 3 Dyrektywy Horyzontalnej, polegające na uznaniu, że oleje smarowe, oznaczone kodem Scalonej Nomenklatury Handlu Zagranicznego CN...

I SA/Go 1030/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-01-04

ze zm.), zwanej dalej Dyrektywą Horyzontalną,, polegające na uznaniu, że oleje smarowe, oznaczone kodem Scalonej Nomenklatury Handlu Zagranicznego CN 2710198100, CN 27101983...
od olejów smarowych o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych...

I SA/Go 87/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-05-20

oraz kontrolowania (Dz.Urz. UE L76 ze zm.), polegające na uznaniu, że oleje smarowe oznaczone kodem Scalonej Nomenklatury Handlu Zagranicznego CN 2710198100, CN 27101983, 27101987...
od olejów smarowych o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych...

I SA/Go 449/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-12-03

akcyzowym), z tym że oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 71 - 83 oraz 2710 19 87 - 99 przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe...
albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych - podlegają zwolnieniu od akcyzy w przypadkach...

I SA/Go 434/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-12-03

litrów (art. 89 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku akcyzowym), z tym że oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 71 - 83 oraz 2710 19 87 - 99 przeznaczone do wykorzystania...
do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych...

I SA/Go 318/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-09-02

, przemieszczania oraz kontroli (Dz. Urz. WE L 76/1 ze zm.), że oleje smarowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Dyrektor Izby Celnej decyzją z dnia...
horyzontalnej polegające na uznaniu, że oleje smarowe, oznaczone kodem CN 2710 19 81 i CN 3403 19 91 są objęte wspólnotowym systemem zharmonizowanego podatku akcyzowego. Skarżący...
1   Następne >   +2   +5   8