Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Bd 655/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-09-19

akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium kraju. Obrót dokonywany przez Spółkę skupia się na następujących wyrobach (oleje smarowe) o niżej przytoczonych kodach CN:, - 2710...
;, - 2710 19 81 - oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe olej turbionowe;, - 2710 19 83 - płyny hydrauliczne;, - 2710 19 87 - oleje przekładniowe i oleje...