Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bd 558/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-11-14

opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony towar o kodzie [...]., Środkiem technicznym służącym monitorowaniu drogowego przewozu towarów...
przez A. P. P.. W protokole wskazano dane przewoźnika (pkt4): A. , jako nadawcę towaru A. , jako odbiorców towaru 1) [...], 2) [...], rodzaj i opis towaru (pkt 5): olej opałowy...