Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Skarżony Dyrektor Izby Skarbowej X

II SA/Bd 1118/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-11-27

m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony towar o kodzie CN 2710., Środkiem technicznym...
[...] października 2017 r. kontroli pojazdu przewożącego olej opałowy, należącego do podmiotu wysyłającego i jednocześnie przewoźnika firmy 'A. ' M. P., A. W. Sp.j. z siedzibą...

II SA/Bd 558/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-11-14

opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony towar o kodzie [...]., Środkiem technicznym służącym monitorowaniu drogowego przewozu towarów...
przez A. P. P.. W protokole wskazano dane przewoźnika (pkt4): A. , jako nadawcę towaru A. , jako odbiorców towaru 1) [...], 2) [...], rodzaj i opis towaru (pkt 5): olej opałowy...