Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bd 48/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-03-28

) produktu o nazwie handlowej 'Tudalen 12' i 'Tudalen 1927' - oleju smarowego (kod CN 2710 19 99). Strona prowadzi działalność produkcyjną, w której wykorzystuje oleje smarowe...
ani jako oleje smarowe do silników, ani do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników., Odnosząc...

I SA/Bd 11/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-06-30

oleje smarowe o kodach CN 2710 19 99., Organ wyjaśnił, że w celu oceny, czy procedura zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do olejów smarowych, które zostały wysłane...
przedmiotem opodatkowania akcyzą jest produkcja wyrobów akcyzowych., W przedmiotowej sprawie skarżąca, w prowadzonym przez siebie składzie podatkowym produkowała oleje smarowe...

I SA/Bd 38/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-03-07

. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2017r. poz. 43), dalej: 'u.p.a.'. Organ wyjaśnił, że Spółka zmieniając przeznaczenie nabytego oleju smarowego na olej napędowy, weszła w posiadanie...
, Spółka J., (w 2012r. A. Sp. z o.o.) w 2012r. weszła w posiadanie oleju smarowego, który następnie wprowadziła do obrotu jako olej napędowy bez uiszczenia należnego...

I SA/Bd 800/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-03-23

prowadzoną przez S. R. i M. N.. To oni byli podatnikami akcyzy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Nabywany przez S. R. i M. N. olej smarowy z firmy A. G...
oleju. Olej był sprzedawany odbiorcom w 'szarej strefie'. Przychody pieniężne uzyskiwane ze sprzedaży oleju smarowego otrzymywali M. N. i S. R.. J. B. nie miał żadnej...

I SA/Bd 648/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-03-16

olejem smarowym prowadzoną przez S. R. i M. N.. To oni byli podatnikami akcyzy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Nabywany przez S. R. i M. N. olej smarowy...
. Pieniądze na zakup oleju smarowego w zakładzie w [...] oraz opłacenie jego transportu do [...], J. B. otrzymywał od M. N. i S. R.. Płatność za olej następowała gotówką...

I SA/Bd 204/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-09-14

przez S. R. i M. N. olej smarowy z firmy A. G. w [...] był sprzedawany w odbiorcom działającym w 'szarej strefie'., Podkreślenia wymaga, że w podobnym stanie faktycznym tut...
smarowego w zakładzie w B. oraz opłacenie jego transportu do [...], J. B. otrzymywał od M. N. i S. R.. Płatność za olej następowała gotówką. Od żadnego z odbiorców oleju...

I SA/Bd 644/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-03-09

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Nabywany przez S. R. i M. N. olej smarowy z firmy A. G. w [...] był sprzedawany w odbiorcom działającym w 'szarej strefie...
nieprawidłowości w zakupie i sprzedaży olejów smarowych., Wskazać należy, że art. 181 O.p. wprowadza odstępstwo od reguły bezpośredniego prowadzenia postępowania dowodowego...

I SA/Bd 645/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-03-09

. R. i M. N. olej smarowy z firmy A. G. w [...] był sprzedawany w odbiorcom działającym w 'szarej strefie'., Podkreślenia wymaga, że w podobnym stanie faktycznym tut. Sąd...
[...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego 1. oddala skargę, 2. przyznaje adwokatowi R. S. od Skarbu Państwa...

I SA/Bd 646/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-03-09

. Nabywany przez S. R. i M. N. olej smarowy z firmy A. G. w [...] był sprzedawany w odbiorcom działającym w 'szarej strefie'., Podkreślenia wymaga, że w podobnym stanie...
olejów smarowych., Wskazać należy, że art. 181 O.p. wprowadza odstępstwo od reguły bezpośredniego prowadzenia postępowania dowodowego przez organ podatkowy i ogranicza...

I SA/Bd 699/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-02-27

i przelewami bankowymi. Ponadto na zlecenie T. N. działały inne osoby w tym J. S. - kierowca wożący olej smarowy do A., a jednocześnie 'słup', na którego założone były dwie firmy...
., T. N., T. Z., S. S., Ł. W. oraz S. Ś.. Układ grupy wyglądał w ten sposób, że A. T. miał kupować olej smarowy na terytorium [...], natomiast T. N. miał się zajmować...
1   Następne >   +2   +5   8