Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bk 407/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-12-22

uznają oleje smarowe za wyroby podlegające akcyzie niezależnie od ich przeznaczenia, a jest to niezgodne, z przepisami wspólnotowymi, tj. art. 2 ust 4b Dyrektywy...
Celnego w B.., W uzasadnieniu organ odwoławczy stwierdził, że zgodnie z załącznikiem nr 1 do u.p.a. z 2004 r., oleje smarowe o symbolu PKWiU od 23.20.18-04 do 23.20.18-09 (CN...

I SA/Bk 997/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-05-10

w art. 88 ust. 1 pkt 11 dla olejów smarowych, pozostałych olejów oznaczonych kodami CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje...
CN 2701, 2702 i 2704 do 2715, czyli obejmują również oleje smarowe klasyfikowane do kodu CN 2710 19 81, 2710 19'83, 2710 19 87, 2710 19 99. Jednakże zgodnie z art. 2 ust...

I SA/Bk 197/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-09-17

do jakich kodów Nomenklatury Scalonej (CN) są klasyfikowane nabyte wewnątrzwspólnotowo przez kontrolowanego oleje smarowe. W wyniku tych czynności tylko dla olejów smarowych...
z zapytaniem jakich kodów Nomenklatury Scalonej (CN) są klasyfikowane nabyte przez kontrolowanego oleje smarowe. W wyniku podjętych czynności dla olejów smarowych o nazwie...

I SA/Bk 439/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-04-22

rozporządzenia wskazano towary klasyfikowane do kodu PCN od 271019710 do 271019990 określone jak oleje smarowe, z wyłączeniem 271019850 - oleje białe, parafina ciekła, ex 271019990...
24.11.2003 r. wskazała, że olej podstawowy SAE-10 jest przeznaczony tylko i wyłącznie jako komponent do produkcji olei smarowych, silnikowych, przekładniowych i przemysłowych...

I SA/Bk 218/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-09-17

podatku akcyzowego., W poz. 14 b przedmiotowego rozporządzenia wskazano towary klasyfikowane do kodu PCN od 271019710 do 271019990 określone jak oleje smarowe, z wyłączeniem...
załączonym do zgłoszenia celnego importer podał kod PCN 271019990, który obejmował pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje, czyli inne niż oleje smarowe. Sprawozdanie...

I SA/Bk 217/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-09-17

do kodu PCN od 271019710 do 271019990 określone jak oleje smarowe, z wyłączeniem 271019850 - oleje białe, parafina ciekła, ex 271019990 - smary plastyczne...
oleju w grupie 'olejów smarowych i pozostałych olejów' do kodu PCN 271019990. Podkreślono też, że strona, w oświadczeniu z dnia 24.11.2003 r. wskazała, że olej podstawowy...

I SA/Bk 214/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-12-03

określone jak oleje smarowe, z wyłączeniem 271019850 - oleje białe, parafina ciekła, ex 271019990 - smary plastyczne, dla których stawka podatku akcyzowego wynosiła...
'., W związku z tym w oświadczeniu załączonym do zgłoszenia celnego importer podał kod PCN 271019990, który obejmował pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje...

I SA/Bk 213/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-10-27

do 271019690) oraz oleje smarowe i pozostałe oleje (kody PCN od 271019710 do 271019990)., W związku z tym, że importowany olej nie spełnia wymogów przewidzianych dla olejów...
napędowych i opałowych, jako olej ciężki zaliczany jest do olejów smarowych i pozostałych olejów., Oświadczenie strony i sprawozdanie z badań nr [...] z [...].01.2004 r...

I SA/Bk 223/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-09-17

Nomenklatury Scalonej (CN) są klasyfikowane nabyte wewnątrzwspólnotowo przez kontrolowanego oleje smarowe. W wyniku tych czynności ustalono, że w dniach [...].11.2010 r...
tych dyrektyw, takie jak oleje smarowe wykorzystywane do celów innych niż napędowe i grzewcze, były objęte podatkiem regulowanym przez zasady identyczne jak te dotyczące...

I SA/Bk 215/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-11-24

dzielą się na oleje napędowe ( kody PCN od 271019310 do 271019499), oleje opałowe (kod PCN 271019510 do 271019690) oraz oleje smarowe i pozostałe oleje (kody PCN...
smarowych, i pozostałych olejów., Oświadczenie strony i sprawozdanie z badań nr [...] z 16.01.2004 r. pozwoliły na stwierdzenie, iż importowany olej jako przeznaczony...
1   Następne >   +2   5