Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Łd 687/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-09-03

produkty z ww. wymienionego kodu Scalonej Nomenklatury CN. Oleje smarowe będą sprzedawane w Polsce ostatecznym odbiorcom lub pośrednikom dokonującym dalszej odsprzedaży...
restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania wyrobów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. U. 2003r. L 283/51 ze zm.) oleje smarowe...

III SA/Łd 770/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-11-14

nabywa oleje smarowe od kontrahentów krajowych, a także z krajów Unii Europejskiej oraz produkuje takie oleje. Nabyte oleje smarowe Spółka odsprzedaje lub zużywa...
w deklaracji AKC-3 za miesiąc lipiec 2004 r. wynika z wyprowadzeń olejów smarowych ze składu podatkowego Spółki poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz, że przedmiotowe oleje...

III SA/Łd 769/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-10-19

wniosku pełnomocnik wskazał, że przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i handel olejami smarowymi (CN 2710 19 71 - 271019 99). Spółka produkuje i nabywa oleje smarowe...
od kontrahentów krajowych, a także z krajów Unii Europejskiej. Nabyte oleje smarowe odsprzedaje lub zużywa do produkcji (przetwarza) w składzie podatkowym, a następnie...

I SA/Łd 239/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-09

nabycia m. in. oleje smarowe, pozostałe oleje klasyfikowane do kodów CN 2710 19 71 - 83 oraz CN 2710 19 87 - 99., Spółka prowadzi dystrybucję tych olejów na rzecz...
na terytoriom kraju), są wykorzystywane jako oleje smarowe (tj. do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje...

I SA/Łd 815/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-10-26

przychodów i rozchodów wyrobów akcyzowych. Przedmiotem opodatkowania były oleje smarowe o symbolu PKWiU 23.20.18. Zgodnie z treścią deklaracji, obliczając należną akcyzę...
22.11.2004 r.) § 1 pkt 2d oświadcza ona, że wytwarza także oleje smarowe zawierające min. 10% baz olejowych rafinowanych wodorem z regeneracji olejów przepracowanych. W związku...

III SA/Łd 262/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-04-24

, po ponownym przeanalizowaniu stanów przychodów i rozchodów wyrobów akcyzowych. Przedmiotem opodatkowania były oleje smarowe o symbolu PKWiU 23.20.18. Zgodnie z treścią...
. U. Nr 248, poz. 2492 z dnia 22.11.2004 r.) § 1 pkt 2d oświadcza ona, że wytwarza także oleje smarowe zawierające min. 10% baz olejowych rafinowanych wodorem...

III SA/Łd 823/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-05-09

., w których wykazano podatek akcyzowy do zapłaty w wysokości zero złotych. Podatnik wyjaśnił, że nabywał w UE oleje smarowe oznaczone symbolem PKWiU 23.20.18-50.20 i kodem CN 2710...
z załącznikami AKC-3D Naczelnikowi Urzędu Celnego w K. Oleje smarowe były sprzedawane na terytorium kraju. Zdaniem skarżącego zadeklarowany i zapłacony podatek akcyzowy...

I SA/Łd 1484/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-02-03

ze zwolnienia w sytuacji, gdy do produkcji olejów smarowych używała oleje bazowe zaewidencjonowane pod indeksem baza A (olej bazowy A) oraz baza B (olej bazowy B). W odniesieniu...
i kodem [...], przeznaczonych do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe...

III SA/Łd 9/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-03-02

był nienależny. Do wniosku załączono 11 korekt deklaracji[...] wraz załącznikami [...]. W uzasadnieniu podał, że oleje smarowe były przeznaczone do wykorzystania do celów innych...
zharmonizowaną oleje smarowe nieprzeznaczone na cele opałowe lub napędowe, co prowadzi do konkluzji, że wniosek o stwierdzenie nadpłaty był zasadny;, - art. 90 TWE...

III SA/Łd 8/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-03-02

był nienależny. Do wniosku załączono 12 korekt deklaracji [...] wraz załącznikami [...]. W uzasadnieniu podał, że oleje smarowe były przeznaczone do wykorzystania do celów innych...
ust.1 pkt 2,3,5 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym opodatkowujących akcyzą zharmonizowaną oleje smarowe nieprzeznaczone na cele opałowe lub napędowe...
1   Następne >   +2   +5   +10   20