Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Rz 85/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-12

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych wykazanych w deklaracji z dnia 8 lipca...
wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych wykazanych w deklaracji z dnia 30 września 2004r., 3) z dnia [...] grudnia 2011r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego...

I SA/Rz 85/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-08-01

. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych wykazanych w deklaracji z dnia 8 lipca...
olejów smarowych wykazanych w deklaracji z dnia 30 września 2004r., 3) z dnia (...) grudnia 2011r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego...

I SA/Rz 85/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-20

(...) grudnia 2011r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych...
z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych wykazanych w deklaracji z dnia 30 września 2004r., 3) z dnia (...) grudnia 2011r. nr (...) w przedmiocie umorzenia...

I GSK 780/11 - Postanowienie NSA z 2013-03-05

r., s. 12, z późn. zm.) - należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się nałożeniu przez państwo członkowskie na oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 71...
kodami CN 2710 19 71 - 2710 19 99, formułując następujące pytanie: 'Czy oleje smarowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym...

I GSK 1017/10 - Postanowienie NSA z 2012-04-19

tej Dyrektywy pod warunkiem, że podatki te nie spowodują zwiększenia formalności związanych z przekraczaniem granicy w handlu między państwami członkowskimi., Oleje smarowe...
krajowych, podczas gdy osobą nabywającą oleje smarowe od Strony był podmiot mający siedzibę w Federacji Rosyjskiej. W przypadku transakcji zawieranych z przedsiębiorstwami...

III SA/Łd 547/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-13

Spółki T. jest produkcja i handel olejami smarowymi (CN 2710 19 71 - 271019 99). Spółka nabywa oleje smarowe od kontrahentów krajowych, a także z krajów Unii Europejskiej...
oraz produkuje takie oleje. Nabyte oleje smarowe Spółka odsprzedaje lub zużywa do produkcji (przetwarza) w składzie podatkowym, a następnie dostarcza odbiorcom., W ww...

I GSK 1461/11 - Postanowienie NSA z 2013-04-05

lub paliwa do ogrzewania., Sąd I instancji uznał zatem, że oleje smarowe, których dotyczy spór, nie mogą być objęte akcyzą w ramach zharmonizowanego systemu określonego...
je przede wszystkim jako wyroby ropopochodne, do których zalicza się także oleje smarowe. Zgodnie zaś z art. 89 ust. 1 pkt 11 u.p.a. oleje smarowe o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19...

I GSK 1582/11 - Postanowienie NSA z 2013-04-05

zatem, że oleje smarowe, których dotyczy spór, nie mogą być objęte akcyzą w ramach zharmonizowanego systemu określonego w przepisach wspólnotowych właśnie ze względu...
, do których zalicza się także oleje smarowe. Zgodnie zaś z art. 89 ust. 1 pkt 11 u.p.a. oleje smarowe o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 (z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN...

I GSK 1442/11 - Postanowienie NSA z 2013-04-05

jako paliwo silnikowe lub paliwa do ogrzewania., Sąd I instancji uznał zatem, że oleje smarowe, których dotyczy spór, nie mogą być objęte akcyzą w ramach zharmonizowanego...
. Określono je przede wszystkim jako wyroby ropopochodne, do których zalicza się także oleje smarowe. Zgodnie zaś z art. 89 ust. 1 pkt 11 u.p.a. oleje smarowe o kodach CN...

III SA/Łd 478/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-06-13

zagranicznego. Przedmiotowe oleje smarowe są wykorzystywane do celów innych niż opałowe lub napędowe. Jako podstawę zwrotu zapłaconego podatku akcyzowego wskazano...
I instancji. W ocenie organu, w świetle przepisów prawa wspólnotowego wyroby zaklasyfikowane do kodu CN 2710 19 71 - 2719 19 99 (oleje smarowe), są, bez względu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100