Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Łd 547/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-13

Spółki T. jest produkcja i handel olejami smarowymi (CN 2710 19 71 - 271019 99). Spółka nabywa oleje smarowe od kontrahentów krajowych, a także z krajów Unii Europejskiej...
oraz produkuje takie oleje. Nabyte oleje smarowe Spółka odsprzedaje lub zużywa do produkcji (przetwarza) w składzie podatkowym, a następnie dostarcza odbiorcom., W ww...

I GSK 1461/11 - Postanowienie NSA z 2013-04-05

lub paliwa do ogrzewania., Sąd I instancji uznał zatem, że oleje smarowe, których dotyczy spór, nie mogą być objęte akcyzą w ramach zharmonizowanego systemu określonego...
je przede wszystkim jako wyroby ropopochodne, do których zalicza się także oleje smarowe. Zgodnie zaś z art. 89 ust. 1 pkt 11 u.p.a. oleje smarowe o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19...

I GSK 1582/11 - Postanowienie NSA z 2013-04-05

zatem, że oleje smarowe, których dotyczy spór, nie mogą być objęte akcyzą w ramach zharmonizowanego systemu określonego w przepisach wspólnotowych właśnie ze względu...
, do których zalicza się także oleje smarowe. Zgodnie zaś z art. 89 ust. 1 pkt 11 u.p.a. oleje smarowe o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 (z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN...

I GSK 1442/11 - Postanowienie NSA z 2013-04-05

jako paliwo silnikowe lub paliwa do ogrzewania., Sąd I instancji uznał zatem, że oleje smarowe, których dotyczy spór, nie mogą być objęte akcyzą w ramach zharmonizowanego...
. Określono je przede wszystkim jako wyroby ropopochodne, do których zalicza się także oleje smarowe. Zgodnie zaś z art. 89 ust. 1 pkt 11 u.p.a. oleje smarowe o kodach CN...

III SA/Łd 478/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-06-13

zagranicznego. Przedmiotowe oleje smarowe są wykorzystywane do celów innych niż opałowe lub napędowe. Jako podstawę zwrotu zapłaconego podatku akcyzowego wskazano...
I instancji. W ocenie organu, w świetle przepisów prawa wspólnotowego wyroby zaklasyfikowane do kodu CN 2710 19 71 - 2719 19 99 (oleje smarowe), są, bez względu...

I SA/Wr 442/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-05-20

, że oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 81, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt b Dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych...
jego błędną wykładnię polegającą na uznaniu, że oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 81, wykorzystywane do celów innych niż paliwo silnikowe i paliwa do ogrzewania, są wyrobami...

I SA/Wr 446/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-05-16

stanowisko, że oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 81 zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt b Dyrektywy Rady 2003/96/WE dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji...
jego błędną wykładnię polegającą na uznaniu, że oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 81 wykorzystywane do celów innych niż paliwo silnikowe i paliwa do ogrzewania...

I SA/Wr 443/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-05-20

, że oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 81, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt b Dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych...
jego błędną wykładnię polegającą na uznaniu, że oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 81, wykorzystywane do celów innych niż paliwo silnikowe i paliwa do ogrzewania, są wyrobami...

I SA/Wr 439/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-05-06

akcyzowych - oleju smarowego o kodzie CN 2710 19 81, dokonanego w maju 2012 r., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wyraził stanowisko, że oleje smarowe o kodzie CN 2710 19...
, że oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 81 wykorzystywane do celów innych niż paliwo silnikowe i paliwa do ogrzewania są wyrobami akcyzowymi, których opodatkowanie akcyzą...

I SA/Wr 444/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-05-20

, że oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 81, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt b Dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych...
jego błędną wykładnię polegającą na uznaniu, że oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 81, wykorzystywane do celów innych niż paliwo silnikowe i paliwa do ogrzewania, są wyrobami...
1   Następne >   +2   +5   +10   100