Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I GSK 1255/16 - Wyrok NSA z 2016-12-14

wyjaśnienia stanu faktycznego poprzez zaniechanie zbadania, czy oleje smarowe nabywane przez Skarżącą mogły być zakwalifikowane do kodu CN 3403 i w konsekwencji podlegać...
kwestii nadpłaty, w tym naruszenia art. 122 O.p. w zakresie konieczności zbadania czy oleje smarowe winny być objęte kwalifikacją prawną do kodu CN 3403 winny być kierowane...

III SA/Po 720/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-09-03

z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych postanawia odrzucić skargę o wznowienie postępowania Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu postanowieniem z dnia...
2013 r., nr ..., w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych. Orzeczenie to stało...