Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Lu 473/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-07-07

na analogicznych przesłankach, stanowi łącznie sumę 1.396.062,56 zł. Pełnomocnik wskazał, że skarżąca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania olejów smarowych...

I SA/Lu 472/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-07-07

na analogicznych przesłankach, stanowi łącznie sumę 1.396.062,56 zł. Pełnomocnik wskazał, że skarżąca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania olejów smarowych...