Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wr 288/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-29

podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. W skardze na oznaczoną...

I SA/Wr 287/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-29

podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. W skardze na oznaczoną...

I SA/Wr 355/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-29

podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. W skardze na oznaczoną...

I SA/Wr 107/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-03-04

[...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji...

I SA/Wr 350/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-05-13

[...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. W skardze...

I SA/Wr 372/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-05-20

. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. W skardze...

I SA/Wr 373/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-05-20

. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. W skardze...

I SA/Wr 217/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-05-06

[...] grudnia 2018 r., nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej...