Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wr 1020/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-11-07

we W. z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych postanawia: odrzucić zażalenie. Postanowieniem...

I SA/Wr 1019/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-11-07

we W. z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych postanawia: odrzucić zażalenie. Postanowieniem...

I SA/Wr 738/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-12-05

. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. Wraz ze skargą...

I SA/Wr 474/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-06-06

[...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego postanawia: odmówić wstrzymania wykonania decyzji. W skardze na decyzję opisaną...