Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 2712/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-13

pierwszej instancji, podatnik niezasadnie klasyfikował produkowany w składzie podatkowym wyrób o nazwie olej smarowy nisko lepkościowy OSNL-100 do kodu CN 2710 19 99...
1822 zł/1000 litrów. Zdaniem podatnika olej smarowy nisko lepkościowy OSNL-100 został właściwie zaklasyfikowany do kodu CN 2710 19 99, tj. ostatniej w kolejności numerycznej...

VI SA/Wa 522/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-29

jest do produkcji, przetwarzania oraz magazynowania wyrobów akcyzowych zaliczanych do następujących grup: wyroby energetyczne oraz oleje smarowe, o kodach CN wymienionych...
akcyzowych zaliczanych do następujących grup: wyroby energetyczne oraz oleje smarowe, o kodach CN wymienionych w przedmiotowej decyzji. Skarżąca do lipca 2014 r. zatrudniała...

II GZ 670/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-17

grup: wyroby energetyczne oraz oleje smarowe, o kodach CN wymienionych w przedmiotowej decyzji. Skarżąca zauważyła, że do lipca 2014 r. zatrudniała na podstawie różnych...