Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I GSK 92/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-23

. Urz. UE L 9 z 14 stycznia 2009 r., s. 12, z późn. zm.) - należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się nałożeniu przez państwo członkowskie na oleje smarowe...
zwrócił się z pytaniem do TSUE dotyczy olejów smarowych oznaczonych odpowiednim kodem wykorzystywanych do celów innych niż napędowe i grzewcze., Mając powyższe na uwadze...

I SA/Go 168/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-05-14

. nr [...] określającą skarżącemu zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej...