Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

III SA/Gl 1263/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-09-13

w zakresie opodatkowania olejów smarowych, a także wskazał, że dla strony kwota zobowiązania podatkowego stanowi poważny wydatek. Zaznaczył przy tym, że Spółka...
za spełnione. Nie ulega wątpliwości, że samo powoływanie się na niezgodność z prawem zaskarżonej decyzji i rozbieżności w orzecznictwie w zakresie opodatkowania olejów...