Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Go 1030/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-01-04

ze zm.), zwanej dalej Dyrektywą Horyzontalną,, polegające na uznaniu, że oleje smarowe, oznaczone kodem Scalonej Nomenklatury Handlu Zagranicznego CN 2710198100, CN 27101983...
od olejów smarowych o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych...

I SA/Rz 851/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-10-01

nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych p o s t a n a w i a 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2. zwrócić [...] sp. z o.o. z siedzibą...
z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych., W dniu 4 września 2012r. Sąd wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania sądowego, ponieważ rozstrzygnięcie...

I SA/Wr 758/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-21

naruszających prawo unijne. W ocenie spółki nie istniały podstawy do objęcia olejów smarowych o kodzie CN 2710 19 81 podatkiem akcyzowym nakładanym według zasad...
nabycia oleju smarowego o kodzie CN 2710 19 81., W skardze strona domagała się uchylenia decyzji organów obu instancji, podnosząc, że zostały one wydane na podstawie przepisów...

I SA/Wr 759/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-21

naruszających prawo unijne. W ocenie spółki nie istniały podstawy do objęcia olejów smarowych o kodzie CN 2710 19 81 podatkiem akcyzowym nakładanym według zasad...
oleju smarowego o kodzie CN 2710 19 81., W skardze strona domagała się uchylenia decyzji organów obu instancji, podnosząc, że zostały one wydane na podstawie przepisów...

I SA/Wr 760/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-21

unijne. W ocenie spółki nie istniały podstawy do objęcia olejów smarowych o kodzie CN 2710 19 81 podatkiem akcyzowym nakładanym według zasad ujednoliconego podatku., Organ...
Dyrektor Izby Celnej we W. utrzymał w mocy orzeczenie organu I instancji odmawiające skarżącej stwierdzenia nadpłaty z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego...

I SA/Wr 448/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-21

na podstawie przepisów naruszających prawo unijne. W ocenie spółki nie istniały podstawy do objęcia olejów smarowych o kodzie CN 2710 19 81 podatkiem akcyzowym...
wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego o kodzie CN 2710 19 81., W skardze strona domagała się uchylenia decyzji organów obu instancji, podnosząc, że zostały one wydane...

I SA/Wr 474/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-21

prawo unijne. W ocenie spółki nie istniały podstawy do objęcia olejów smarowych o kodzie CN 2710 19 81 podatkiem akcyzowym nakładanym według zasad ujednoliconego podatku...
decyzją Dyrektor Izby Celnej we W. utrzymał w mocy orzeczenie organu I instancji odmawiające skarżącej stwierdzenia nadpłaty z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju...

I SA/Wr 473/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-21

przepisów naruszających prawo unijne. W ocenie spółki nie istniały podstawy do objęcia olejów smarowych o kodzie CN 2710 19 81 podatkiem akcyzowym nakładanym według zasad...
nabycia oleju smarowego o kodzie CN 2710 19 81., W skardze strona domagała się uchylenia decyzji organów obu instancji, podnosząc, że zostały one wydane na podstawie...

I SA/Wr 449/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-21

naruszających prawo unijne. W ocenie spółki nie istniały podstawy do objęcia olejów smarowych o kodzie CN 2710 19 81 podatkiem akcyzowym nakładanym według zasad...
oleju smarowego o kodzie CN 2710 19 81., W skardze strona domagała się uchylenia decyzji organów obu instancji, podnosząc, że zostały one wydane na podstawie przepisów...

I SA/Wr 450/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-21

na podstawie przepisów naruszających prawo unijne. W ocenie spółki nie istniały podstawy do objęcia olejów smarowych o kodzie CN 2710 19 81 podatkiem akcyzowym nakładanym...
wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego o kodzie CN 2710 19 81., W skardze strona domagała się uchylenia decyzji organów obu instancji, podnosząc, że zostały one wydane...
1   Następne >   +2   +5   +10   68